» 23 september 2017

A20 niet langer snelweg met meeste oponthoud

Redactie | 23-12-2016
SCHIEDAM - De A20 tussen Schiedam en Gouda is niet langer het stuk snelweg in Nederland dat voor het meeste oponthoud zorgt. Dat is in 2016 de A4, tussen Leidschendam en Zoeterwoude.

Toch werd het ook op de A20 veel drukker afgelopen jaar. Volgens cijfers van de ANWB nam de drukte er met bijna een kwart toe. Maar op de A4 verdubbelde het ononthoud ruim.

Automobilisten stonden dit jaar in heel Nederland opnieuw langer en vaker in de file. De ANWB stelt dat de filezwaarte in Nederland met twaalf procent is toegenomen.

De toename is vooral toe te schrijven aan de economische opleving. Dat is ook de reden dat de automobilistenbond er op rekent dat 2017 nog weer meer files te zien zal geven.

De stijging van de verkeersdrukte op de snelwegen begon in het voorjaar van 2014, toen de economie langzaam aantrok. Daardoor kwam er meer zakelijk verkeer op de weg. In 2015 nam de filezwaarte verder toe, met twintig procent.

Weggebruikers hadden dit jaar in de ochtendspits zo'n zes procent meer last van files en in de avondspits veertien procent. Buiten de spits, tussen tien en half vier, name de filezwaarte met 21 procent toe.

De meest tenenkrommende spits was die van dinsdagavond 1 november, toen er 928 kilometer file stond.


« Terug