» 18 november 2017

College: niet bezorgd over steeds meer kinderen die niet kunnen zwemmen

Redactie | 10-05-2016

SCHIEDAM – Kunnen steeds meer Schiedamse kinderen niet zwemmen? De PvdA-fractie in de gemeenteraad heeft de stellige indruk dat dit zo is; burgemeester en wethouders delen die mening niet.

Petra Zwang uitte begin april namens haar fractie de zorg dat steeds meer kinderen in de stad niet kunnen zwemmen. Zij stelde daar vragen over aan het college. Dat antwoordt nu 'niet te beschikken over gegevens waarmee het aantal Schiedamse kinderen dat niet kan zwemmen, kan worden bepaald'. Wat het gemeentebestuur vanuit de scholen krijgt aangereikt, levert naar verluidt een wisselend beeld op.

Dat laat onverlet dat B&W wel oren heeft naar het houden van een 'Week van het zwemmen', zoals de PvdA voorstelt. “Wij vinden dit een sympathieke gedachte'. Wel moet voor de organisatie van zo'n week niet te veel worden verwacht van de gemeente zelf. “Wij zien mogelijkheden om in overleg te treden met onze relaties binnen het maatschappelijk middenveld en samen met hen te bespreken of zij vorm en inhoud zouden kunnen geven aan dit initiatief en hoe de gemeente hen hierbij kan ondersteunen.”

Het college antwoordt op de vragen van Zwang naar mogelijkheden die het ziet om zwemles aan Schiedamse kinderen te stimuleren, dat ouders financiële steun kunnen krijgen om lessen te betalen. Via het Jeugdfonds Schiedam zijn er zogenaamde vouchers beschikbaar. Tot een bedrag van 230 euro is hier voor gezinnen met een laag inkomen ondersteuning te krijgen. In totaal 174 gezinnen met 463 kinderen maakten hiervan in het schooljaar 2014/2015 gebruik.

Zwang vraagt zich af hoe meer bekendheid kan worden gegeven aan het bestaan van de vouchers. B&W vermelden in hun antwoord dat informatie hierover op de website van de gemeente te vinden is. Een zoektocht onder de kopjes op de website – Meedoen in Schiedam; Werk en inkomen; Zorg, welzijn en sport; Jeugdzorg en onderwijs – levert echter geen informatie op.

Andere manieren waarop de vouchers onder de aandacht worden gebracht zijn via de scholen en via de zwembaden. Er is een serie voorlichtingsmaterialen ontwikkeld – 'de Zoetermeerse Zwemkrat' – die ingezet kunnen worden door medewerkers van Optisport, dat de Schiedamse zwembaden uitbaat. “Hiervan wordt nu reeds gebruik gemaakt”, aldus B&W, met name op 'koffieochtenden in de voor- en vroegschoolse educatie'. Het college ziet nog kansen voor gebruik van deze materialen door het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Wijkondersteuningsteams.

“Wij zijn van mening dat zwemvaardigheid vooral een verantwoordelijkheid van ouders is”, aldus B&W. “Wij hopen dat de gegeven informatie de ouders kan ondersteunen en kan bijdragen om vanuit deze verantwoordelijkheid hun kinderen aan te melden voor zwemles.”

 
« Terug