» 22 november 2017

Ex-gevangene staat nog niet voor de klas

Kor Kegel | 21-10-2017

Ex-gevangenen kunnen scholieren waarschuwen dat ze hier niet terecht moeten komen
 SCHIEDAM – De gemeente heeft de scholen in Schiedam schriftelijk laten weten bereid te zijn tot een financiële tegemoetkoming, wanneer ze via de reclassering of andere instanties gastlessen mogelijk willen maken met ex-gedetineerden die de leerlingen informeren over de gevolgen van foute keuzes.
Dat schrijft het college van B & W aan de gemeenteraad.  

Voor zover bekend heeft dat er in de praktijk nog niet toe geleid dat ex-gevangenen werkelijk voor de klas hebben gestaan.
Meer kan de gemeente echter niet doen en daarom stelt het college van B & W voor om het initiatiefvoorstel ‘Ex-gevangenen voorkomen nieuwe gevangenen’ als afgedaan te beschouwen.  

Dat initiatiefvoorstel werd een jaar geleden door de VVD-fractie ingediend. De VVD wilde structurele voorlichting mogelijk maken in het voortgezet onderwijs. Het college voelde hier niet voor, maar de gemeenteraad steunde het initiatiefvoorstel op dinsdag 31 januari met algemene stemmen. Het college laat nu weten dat er een brug is geslagen tussen de scholen en de instanties die gastlessen verzorgen. De scholen zijn in kennis gesteld van de bereidwilligheid bij de instanties. Het college zegt namens de gemeenteraad de scholen te hebben verzocht er gebruik van te maken en dat de gemeente in dat geval bereid is de scholen financieel tegemoet te komen.
Het is nu aan de scholen of ze dat verzoek inwilligen.  

Het college heeft daarmee formeel de opdracht van de raad uitgevoerd, maar met het resultaat dat het college in november al voorzag. Het college zag veel haken en ogen aan de inzet van ex-gedetineerden. Tegenover de voordelen, zoals een zinvolle dagbesteding van ex-gedetineerden en het informeren van scholieren, zag het college ook nadelen staan. Scholieren kunnen juist op verkeerde ideeën worden gebracht. En er zouden extra administratieve lasten moeten worden gemaakt om ex-gevangenen te screenen.
Bovendien was het voor de reclassering gene prioriteit, zei het college.  

Schoolbesturen en -directeuren hadden volgens het college aangegeven dat er incidenteel en op beperkte schaal wel ex-gevangenen kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld tijdens een les maatschappijleer of bij een specifiek project, maar dat het lesprogramma al overvol was, te vol om het structureel in te passen. Bovendien ontbrak het het onderwijs aan de middelen. Het Life Lentiz had wel eens een voorlichtingstraject doen plaatsvinden, maar de directie adviseerde om het niet in het regulier voortgezet onderwijs op te nemen.  

Uit de respons trokken B & W vorig jaar de conclusie dat er weinig draagvlak bestaat bij scholen voor een uitgebreid structureel voorlichtingstraject met de inzet van ex-gedetineerden. Het college zou wel, wanneer de scholen zelf behoefte lieten blijken, dat ondersteunen.
Na deze opstelling van het college zette de VVD dus het initiatiefvoorstel door. Maar het resultaat is nog altijd niet wat de VVD voor ogen stond.


« Terug