» 18 november 2017

PvdA: zo veel mogelijk kinderen op zwemles

Redactie | 06-04-2016SCHIEDAM - De PvdA Schiedam signaleert dat steeds minder jonge Schiedammers kunnen zwemmen en vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. De fractie wil dat in ieder geval ouders zo veel als mogelijk ouders weet hebben van de wenselijkheid van zwemles en de mogelijkheden daartoe die er in Schiedam zijn.

In de vorige collegeperiode heeft het college samen met de raad om financiële redenen besloten in Schiedam te stoppen met schoolzwemmen. "Nu we een aantal jaren verder zijn, wordt het resultaat van deze maatregel zichtbaar", zo constateert de PvdA. Een groeiend aantal Schiedamse kinderen heeft geen zwemdiploma, kunnen niet zwemmen. "In een waterrijke stad als Schiedam, met de rivier, maar ook sloten en plassen, is dat een ongewenste situatie."

Soms zijn het financiële motieven die maken dat kinderen geen zwemles krijgen. En ook al ontbreken de middelen, dan zijn er nog mogelijkheden, zo betoogt de PvdA-fractie. "Ouders met een minimuminkomen kunnen een beroep doen op vouchers, waarmee de zwemles en de zwemkleding betaald kan worden. Jammer genoeg zijn niet alle ouders van deze mogelijkheid op de hoogte."

Soms ook is het niet het geld dat maakt dat kinderen niet naar zwemles gaan. Sommige ouders zien het belang van zwemmen niet in, aldus de socialisten. "Of ze kennen de traditie van zwemles niet." De PvdA zou graag het belang van zwemles onder de aandacht brengen van alle ouders en kinderen. Petra Zwang stelt namens de socialisten nu schriftelijke vragen aan B&W, om helder te krijgen wat er gedaan kan worden om zo veel mogelijk kinderen aan het zwemmen te krijgen.
« Terug