» 14 december 2017

Schiedam eigenaar van Oost-Abtspolder

Kor Kegel | 29-11-2017
SCHIEDAM – De gemeente Schiedam wordt eigenaar van een groot deel van de Oost-Abtspolder, die op Rotterdams grondgebied ligt. Maar er zal geen wijziging plaatsvinden van de gemeentegrens. Het nieuwe eigendom van Schiedam blijft tot de gemeente Rotterdam behoren.

Het Recreatieschap Delfland wordt opgeheven. Alle grondeigendommen van het schap worden voortaan beheerd door een nieuwe coöperatie, die echter geen eigenaar wordt van de te beheren gronden.

Omdat Rotterdam niet deelneemt aan de coöperatieve vereniging, is Schiedam de eerst aangewezen gemeente om een groot deel van de Abts-Oostpolder in eigendom over te nemen. Er zijn geen financiële consequenties, want Schiedam krijgt de grond gratis – en omdat de nieuwe coöperatie het gebied gaat beheren.

Schiedam wordt dus groter, maar niet qua gemeentelijk oppervlak. Want de Oost-Abtspolder blijft vallen onder de gemeente Rotterdam. De situatie laat zich vergelijken met een multinational die in de Botlek of Europoort een groot stuk grond in eigendom heeft waar alle tanks en fabrieken op worden geplaatst. Het fabrieksterrein blijft behoren tot de gemeente Rotterdam, die er dan echter geen eigenaar van is.

Schiedam verwerft het hele gebied tussen de Kandelaar (aan de Delftse Schie) en het bedrijventerrein Rotterdam-Noordwest, ter plaatse dus alles ten oosten van de Poldervaart. En wordt dus eigenaar van een stukje Rotterdam.

Ps. Eerder stond er een afbeelding van een luchtfoto op deze pagina, met daarin de Oost-Abtspolder aangegeven, echter op een abusievelijke plaats. De foto is verwjiderd.


« Terug