Humanitas Nieuwe Waterweg NoordHumanitas helaas nog niet overbodig


Het werk van Humanitas verdient het om gezien te worden.

Want helaas is Humanitas nog steeds niet overbodig. Dat is wel ons doel: onze vereniging overbodig maken.

Ook al lezen we in de krant dat onze economie in het afgelopen jaar met sprongen vooruit is gegaan, we worden nog met te grote regelmaat geconfronteerd met schrijnende situaties. Mensen die niet kunnen profiteren van de economische vooruitgang. Humanitas Nieuwe Waterweg Noord wil, kan, moet voor zichzelf, de mensen opvangen die moeite hebben om financieel rond te komen. We willen hen tot broodnodige steun zijn.

Humanitas biedt mensen in het Waterweggebied ondersteuning aan om weer zelfstandig de eigen financiële huishouding te doen. Dat doen we middels ons vrijwilligersproject Thuisadministratie. Het bijhouden van persoonlijke financiën is voor veel mensen een hele opgave. Met name is dit een probleem wanneer omstandigheden veranderen, zoals een daling van het maandelijks inkomen, een verhuizing, een echtscheiding, een (psychische) ziekte.

Thuisadministratie

Mensen die geen groot talent hebben voor administratie kunnen in dit soort situaties het overzicht kwijtraken. Het aanvragen van toeslagen of kwijtscheldingen en het betalen van rekeningen wordt uitgesteld of vergeten. Zo kunnen schulden ontstaan en voor men het weet wordt het ene gat met het andere gedicht. Thuisadministratie wil mensen begeleiden uit dit soort situaties te komen en er daarna ook niet meer terug te geraken. Er wordt bij de cliënt thuis laagdrempelige, vraaggestuurde ondersteuning gegeven bij het op orde brengen en houden van de administratie. Die ondersteuning richt zich op dingen die elke Nederlander zou moeten kunnen en kan daarom uitstekend worden uitgevoerd door vrijwilligers. Voordeel van een vrijwilliger is dat deze zich meer kan inleven in de specifieke persoonlijke situatie van een ander omdat hij of zij meer tijd voor die persoon beschikbaar heeft.

Mensen die hulp bij het regelen van geldzaken kunnen gebruiken, kunnen contact opnemen met Yvonne Lopes, T: 06 - 35117766.

Landelijke organisatie

Jaarlijks helpen de ruim 24.000 vrijwilligers van Humanitas zo'n 65.000 mensen hun leven een positieve draai te geven. Ze geven bijvoorbeeld steun na het verlies van een dierbare. Helpen de administratie weer op orde te krijgen. Of gaan op stap met kinderen van ouders die in de gevangenis zitten. Ze zijn maatjes die luisteren en meedenken.

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Nieuwe Waterweg Noord (NWN) is slechts een klein radertje in het grote geheel. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun financiële situatie te veranderen. Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; Humanitas heeft ruim tachtig afdelingen door het hele land (NWN is er één van) en is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Wel belangrijk is dat de mensen die door ons worden ondersteund kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken’. Onze hulp is tijdelijk en gelijkwaardig. Onze vrijwilligers staan naast hun deelnemers, nooit erboven!


Zie ook onze vacatures:
https://schiedam24.nl/nl/vacature/vrijwilligers-thuisadministratie/7Contactgegevens
Locatie