Drietal pleegt miljoenenfraude met zorg

15-07-2015 112 Redactie

SCHIEDAM - Drie verdachten uit Schiedam van zorgfraude van minimaal twee miljoen euro zijn dinsdag gearresteerd. De fraude is  aangekaart door de in Schiedam gevestigde zorgverzekeraar DSW. Bij huiszoekingen zijn wapens aangetroffen.

De verdachten zijn twee vrouwen van 34 en 40 jaar en een man van 39 jaar. Het gaat om fraude met PGB’s. Een PGB is een geldbedrag waarmee iemand die zorg, begeleiding of hulp behoeft, deze zelfstandig kan inkopen. Een zorgbehoevende heeft daar een indicatie voor zorg voor nodig. Het geld is alleen bedoeld voor zorg en mag niet worden uitgegeven aan andere zaken. De verdachten zouden hulp hebben gekregen van medewerkers van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

De directie Opsporing van de Inspectie SZW meldt op de website van het Openbaar Ministerie dat deze drie verdachten aangehouden zijn op verdenking van stelselmatige fraude met Persoonsgebonden Budgetten (PGB). “In dit onderzoek is onder andere samengewerkt met de Rijksrecherche. De Inspectie SZW heeft tien woningen en bedrijfspanden in Schiedam, Rotterdam en Roosendaal doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op diverse vermogensbestanddelen, zoals bankrekeningen en vier auto’s omdat misdaad niet mag lonen. Tevens zijn er vuurwapens en munitie aangetroffen”. Het totale op criminele wijze verkregen voordeel voor de verdachten wordt voorlopig geschat op twee miljoen euro. Onderzoek hiernaar loopt nog en dit bedrag kan nog toenemen.

De toelichting op de website van het Openbaar Ministerie gaat verder: “Het onderzoek richt zich op drie zorgbureaus. Een zorgverzekeraar deed aangifte. De zorgbureaus leverden vermoedelijk minder zorg dan verantwoord werd of zij leverden geen zorg. De PGB indicaties, afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), werden mogelijk door frauduleuze handelingen onterecht verstrekt dan wel opgehoogd. Daarnaast bestaat het vermoeden dat er sprake was van fictieve arbeidsovereenkomsten met zorgverleners uit Turkije. Op basis van deze arbeidsovereenkomsten werden de partners van zorgverleners naar Nederland gehaald. Het vermoeden is dat de zorgbureaus samen met de budgethouders een PGB hebben aangevraagd. Sommige budgethouders werden door de zorgbureaus buiten spel gezet waardoor deze budgethouders geen zicht hadden op hun PGB. Onderzocht wordt in hoeverre de budgethouders op de hoogte waren van de ten onrechte verantwoorde zorg. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team dat speciaal is opgericht om fraude met zorggelden aan te pakken. Dit team is onderdeel van de directie Opsporing van de Inspectie SZW en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Fraude met PGB ondermijnt de verzorgingsstaat”.

Vanaf begin dit jaar is de systematiek ten aanzien van PGB-verstrekkingen gewijzigd, juist om dit soort fraudes te voorkomen. De verstrekkingen lopen nu voor een deel via de Sociale Verzekeringsbank en worden rechtstreeks betaald aan de zorgbehoevende burger zelf of aan de zorgverleners en niet meer aan bemiddelingsbureaus. Daarmee wordt een dus fraudegevoelige tussenschakel weggesneden. Die nieuwe systematiek heeft wel tot vertraging in de uitbetaling geleid, zie ons eerdere artikel weinig problemen.

Om het kaf van het koren te onderscheiden, is er eveneens een landelijk keurmerk ontstaan van het 'Goedgekeurd PGB Bureau'. Bij het bureau is niet bekend of de Schiedamse fraudeurs uit naam van zo'n 'Goedgekeurd PGB Bureau' hun fraude hebben gepleegd. Overigens, het keurmerk bestaat nog, maar zal verdwijnen. "Dit keurmerk zal geleidelijk aan uitlopen. Dit omdat de systematiek en de regels per begin van dit jaar ingrijpend gewijzigd zijn. Wel zijn we met de alliantie van PGB-bureaus bezig om nieuwe eisen voor bureaus die lid zijn van de alliantie op te stellen. Om op die manier duidelijk te kunnen maken welke bureaus betrouwbaar zijn", aldus Sander Stravers van het Keurmerkinstituut.Gerelateerd