Van Mamacafé tot Alzheimercafé... laat je inspireren!

17-05-2017 Agenda Kor Kegel

SCHIEDAM – Ditmaal eens geen informatiekraampjes, maar inspiratietafels. Tijdens het Stadsgesprek over ‘meedoen in Schiedam’ kunnen de deelnemers ook kennismaken met aansprekende projecten van binnen en buiten de stad. De initiatiefnemers presenteren zich aan de inspiratietafels met een tweeërlei doel. Allereerst om de bezoekers van de Grote Kerk morgenavond op goede ideeën te brengen. Daarnaast uiteraard om belangstellenden te interesseren voor aansluiting bij de projecten. Want extra vrijwilligers kunnen ze overal wel gebruiken.  

Er zijn vijf thema’s, die overigens niet bedoeld zijn om het Stadsgesprek te ‘sturen’. Wel bedoeld als opwarmertje. De thema’s zijn opgroeien en opvoeden; schulden, werk en armoede; gezond leven en bewegen; langer thuis wonen; en eenzaamheid en ontmoeting.  

Opgroeien en opvoeden
Drie organisaties presenteren zich onder dit thema. Het zijn het Mamacafé, Meet The Parents en MultimediaLOKAAL.  

Het Mamacafé is een ontmoetingsplek voor jonge moeders en aanstaande moeders, maar zeker ook voor alle ouders en verzorgers, grootouders en kinderen. Het vindt plaats in een sfeervolle woonkamer uit oma’s tijd. Er staan twee heerlijke banken waar je je kleintje kunt voeden, een tafel waar moeders gezellig hun kopje thee kunnen drinken en er is speelmateriaal voor je kleintje. Kinderen kunnen ongedwongen samen spelen, terwijl jij met andere ouders ervaringen uitwisselt of een workshop volgt.
Het Mamacafé is te vinden in de Stadhouderslaan 30, bij kinderopvang Mundo. Maar niet alle activiteiten hoeven hier plaats te vinden. Een picknick in het Volkspark behoort evenzogoed tot de mogelijkheden. Elke eerste woensdag van de maand is draagconsulente Marijke Lodder de gastvrouw. Zij geeft advies over het ergonomisch verantwoord en veilig dragen van baby’s en peuters. En regelmatig zijn er leuke workshops over communiceren, gezondheid, voeding, beweging en slapen en activiteiten zoals knutselen en voorlezen.  

Meet the Parents is een stichting van en voor ouders en verzorgers van kinderen en jongvolwassenen die intensieve zorg nodig hebben, drie jaar geleden opgezet door Jolanda Elzinga uit de Van Smaleveltstraat in Schiedam-West. De stichting betrekt ook begeleiders en behandelaren bij haar activiteiten om te komen tot effectieve en humane zorg.  

MultimediaLOKAAL is  een plek waar jongeren met autisme heel makkelijk onder de mensen kunnen komen en ook video’s kunnen maken. Het is opgezet door het wijkondersteuningsteam (WOT) Noordrand samen met opbouw- en welzijnsorganisatie DOCK, in 1996 opgericht in Crooswijk en Kralingen, maar tegenwoordig ook actief in Amsterdam, Haarlem, Aalsmeer en Zaanstad en dichter bij huis in Hellevoetsluis en Rotterdam – en Schiedam.

Samen met ICT’er en lokaal ondernemer Roland Bruinings proberen de jongeren hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Zij werken nu bijvoorbeeld aan de nieuwsbrief van WOT Noordrand, ze restylen websites en maken filmpjes. Zo vergroten ze hun vaardigheden en zelfvertrouwen, maar ook hun kans op werk, zegt WOT-medewerkster Brenda Flapper. Het MultimediaLOKAAL is gevestigd in wijkcentrum De Buurtvlinder aan Stockholm 8 in Sveaparken.  

Schulden, werk en armoede
Aan de inspiratietafels over dit thema nemen plaats de Buurtwerkplaats Oost, de Sociale Supermarkt, Kinderen in Armoede en de LETS Ruilwinkel.  

Buurtwerkplaats Oost wordt zaterdag officieel geopend door oud-minister Maxime Verhagen samen met twee Schiedamse wethouders. Het is op Schieveste een fysieke werkplaats, waar zich het leerwerkbedrijf SPG Infra vestigt en waar De Buren van Oost een terrein van 1800 vierkante meter krijgen voor bijvoorbeeld een moestuin, bijenkorven, een speeltuin of een hondenuitlaatveld.
De Buurtwerkplaats wil uitgroeien tot een wijkonderneming voor Schiedam-Oost, die heel veel werk uit handen van de gemeente wil nemen door het met de wijkbewoners zelf te doen, van woningen opknappen tot verzakte trottoirs egaliseren en zwerfvuil opruimen. Doel is om Oost leefbaarder te maken en te zorgen dat niemand in de wijk zich buitengesloten hoeft te voelen.  

De Sociale Supermarkt is een Vlaardings initiatief, dat mogelijk in Schiedam navolging krijgt. De sociale super Van Lopik werd onlangs geopend door staatssecretaris Jetta Klijnsma. Het is opgezet door Erik Dijkhuizen, ooit gemeenteraadslid in Schiedam en daarna initiatiefnemer van Schiedammers van Overal en Nergens en de Stichting Medelanders. Tegenwoordig is hij directeur van Vlaardingen Werkt.
De supermarkt aan de Vetteoordsekade 6 is gevestigd in de voormalige kantoorartikelenzaak Van Lopik. Kinderen van de toenmalige ondernemer waren ook bij de opening van de supermarkt, die volgens Jetta Klijnsma de eerste in deze soort is in Nederland – hoewel er in Helmond een mobiele sociale supermarkt bestaat volgens dezelfde principes. Voormalig werklozen vinden er een baan en je kunt er goedkoop boodschappen doen. Wie aantoont van een minimumuitkering te moeten leven krijgt er een fikse korting bovenop, zodat je soms maar de helft van de prijs betaalt.
De sociale supermarkt komt ook met een bescheiden restaurant, waar gekookt wordt met voedingsmiddelen die tegen de houdbaarheidsdatum aan zitten.  

Kinderen in Armoede – er zijn vele initiatieven om kinderen in armoedesituaties vooruit te helpen, zoals het Kansfonds en de Kinderombudsman. Het is niet helemaal duidelijk wie de inspiratietafel zal bezetten.  

LETS Ruilwinkel aan de Noordvestsingel 89 is een concept uit Canada, dat gebaseerd is op het ruilen van goederen en diensten via een puntensysteem. LETS staat voor Local Exchange Trading System. Gebruikers kunnen spullen die ze zelf niet meer gebruiken ruilen voor spullen die anderen niet meer gebruiken, maar waar ze zelf wel iets aan hebben. Het systeem maakt het voor mensen met een kleine beurs mogelijk om allerlei noodzakelijke spullen te verkrijgen door ruil. Naast de materiële betekenis biedt LETS de mogelijkheid van ontmoeting. De kans op sociale contacten en dienstbaar zijn aan elkaar wordt er veel groter op. Het is in Schiedam opgezet door Ria Scheffer en Ariënne Groenewoud. Ambassadeur is het vroegere GroenLinks-gemeenteraadslid Ed Gloudi.  

Gezond leven en bewegen
Aan dit thema wordt invulling gegeven door Stadstuinieren, de YETS Foundation en Welzijn op Recept (in je wijk).  

Stichting Stadstuinieren Voedselbank Schiedam heeft drie locaties waar de enthousiaste vrijwilligers op biologische wijze groenten en fruit telen voor de cliënten van de Voedselbank Schiedam. Het begon aanvankelijk als een hobbyproject bij boerderij Landvreugd in Groenoord-Zuid, maar het kreeg een ideologisch karakter toen bedacht werd om de oogst te schenken aan de Voedselbank. De medewerkers op de tuinen zijn enthousiaste vrijwilligers, werkzoekenden, mensen die een maatschappelijke stage lopen of mensen die een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding zoeken. Behalve bij Landvreugd zijn ze ook actief op het Dr. Wibautplein in Nieuwland en op het volkstuincomplex Vijfsluizen nabij de resten van het oude stoomgemaal in de Poldervaart.  

YETS Foundation zet sportteams op voor kwetsbare jongeren die opgroeien in een omgeving met zware sociale problematiek. De afkorting staat voor Youth Empowerment Through Sports. De jongeren worden binnen en buiten de lijnen van het sportveld begeleid door pedagogisch sterke coaches die de jongeren stimuleren tot positieve deelname aan de maatschappij. YETS doet dat lokaal in Schiedam en Vlaardingen en internationaal in Ghana. De stichting opereert vanuit de Nieuwe Damlaan 862 en wordt ondersteund door onder andere de Lentiz Onderwijsgroep in Schiedam en het Geuzencollege in Vlaardingen.  

Welzijn op Recept (in je wijk) is een experiment van Seniorenwelzijn om Schiedammers met psychische klachten na bijvoorbeeld het verlies van een partner of geliefde te helpen aan een nieuw, zinvol perspectief. In de praktijk werkt het zo dat de huisarts zo iemand doorverwijst naar Welzijn op Recept. Welzijnsadviseur Mirjam Dijkstra gaat met de betrokkenen in gesprek en onderzoekt samen met de cliënt een manier om behoeftes, interesse en talenten vorm te geven, bijvoorbeeld door te wijzen op mogelijkheden in doen, bewegen, kunst, natuur, koken en grip op het eigen leven. Deze ‘welzijnsarrangementen’ kunnen net het duwtje in de rug geven dat iemand een plezierige wending aan het leven kan geven. Huisartsenpraktijken Havenbogen en Damzicht doen meer aan dit project.  

Langer thuis wonen
Aan dit thema geven twee organisaties vorm: de Frankelandgroep met het Altzheimercafé en het Maatjesproject voor mensen met een beperking.  

Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplek voor mensen die te maken krijgen met dementie. De Frankelandgroep organiseert het maandelijks. Grondlegger is Bère Miesen, een klinisch psycholoog en gerontoloog uit Pijnacker. Het eerste Alzheimercafé werd in 1997 geopend, nu zijn er al meer dan tweehonderd. In Schiedam heeft de Frankelandgroep het mogelijk gemaakt samen met Alzheimer Nederland en Minters, steunpunt voor mantelzorg in de Nieuwe Waterweg-Noord. Het Alzheimer Café biedt informatie en steun en werkt aan meer openheid over dementie.  

Het Maatjesproject houdt in dat kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, in de leeftijd van twee tot achttien jaar, letterlijk een maatje krijgen die van alles met ze onderneemt. Gewoon gezelschap bieden kan betekenisvol zijn, maar ook het ondernemen van allerlei activiteiten waar het kind blij van wordt. Zo doet het kind nieuwe ervaringen op. Zo krijgen de betrokken gezinnen ook even lucht en ontstaat er ruimte voor bezigheden die ook belangrijk zijn. Het ideale maatje is geduldig en evenwichtig, ook een doorzetter met empathie.  

Eenzaamheid en ontmoeting
De inspiratietafels met dit thema worden ingevuld door het JenS-project en de Week van het Geluk.  

Het JenS-project presenteert zich op internet niet duidelijk, hopelijk wel op de inspiratietafel morgenavond in de Grote Kerk.  

De Schiedamse Week van het Geluk viel in de laatste week van september 2016 samen met de landelijke Week tegen de Eenzaamheid. Dat was geen toeval. Het doel was: Schiedammers maken geluk. Dat kan door een praatje te maken of met een lunch, een uitje, een wandeling, of willekeurig welke activiteit ook waarmee een ander kan delen in het geluk iets leuks en gezelligs te doen.