Bedrijfsbusjes moeten ín de wijk een plaats krijgen

03-09-2017 Auto Kor Kegel

Bedrijfsbusjes moeten ín de wijk een plaats krijgenAls je zo'n busje de hele dag voor je raam hebt staan, doet je buurman het als ZZP'er niet goed

OPINIE – Het gemeentebestuur is niet van plan om veel werk te maken van de overlast, die bedrijfsbusjes vooral in de oude wijken van Schiedam veroorzaken. Bedrijfsbusjes zijn nu eenmaal iets van deze tijd, zegt het college van burgemeester en wethouders. De toename van bedrijfsbusjes past volgens het college in het beeld van de huidige economische en maatschappelijke omstandigheden. Er zijn steeds meer Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) die omwille van hun broodwinning dagelijks met hun bedrijfsbusje op pad gaan. Die ZZP’ers wonen overal. Ook in Schiedam-Zuid. En in Schiedam-West. En in Schiedam-Oost. Ja, verhip, ze wonen overal!  

Alle automobilisten willen zo dicht mogelijk bij huis parkeren. Dus ZZP’ers met een bedrijfsbusje ook. Maar het kan vervelend zijn als je buurvrouw een ZZP’er is, want dan zet ze haar bedrijfsbusje voor haar deur en dus ook voor jouw deur en dan kun je door de ramen heen niet meer naar buiten kijken of je kinderen nog op straat spelen, want dat verdomde bedrijfsbusje belemmert het uitzicht.

Bedrijfsbusjes geven overlast.
Een andere klacht is dat ze de parkeerdruk in de wijk verhogen.  

Ik maak al veertig jaar die discussie mee. Ik heb meer dan 25 jaar vrijwilligerswerk gedaan bij de bewonersvereniging Schiedam-Zuid (BVSZ) en ik geloof dat die bedrijfsbusjes wel vier keer per jaar op de agenda stonden, want de BVSZ kreeg er klachten over en die werden doorgespeeld aan het gemeentebestuur. Ik schreef er concept-brieven over, die BVSZ-voorzitter Albert Bons dan ondertekende. Ik deed onder andere de suggestie om op het Gusto-terrein een locatie vrij te maken voor bedrijfsbusjes van ZZP’ers uit de Gorzen.

Maar achteraf was dat geen goed idee. Waarom zouden ZZP’ers een paar honderd meter moeten lopen naar hun bedrijfsbusje op een onbewaakte plek, waar inbrekers de hele nacht de tijd hadden om alle gereedschap eruit te roven?  

De BVSZ kreeg van verschillende verkeerswethouders de toezegging dat ernaar gekeken zou worden. Inderdaad. Alle wethouders zijn hun belofte nagekomen. Ze hebben ernaar gekeken. Maar er vervolgens niets aan gedaan. Dus die bedrijfsbusjes zijn nog steeds een bron van overlast. Zeg maar: de nieuwe hondepoep.  

En wat nu zo opvallend is van het huidige gemeentebestuur. Het belooft nier ernaar te kijken. Het zegt gewoon: doe bedrijfsbusjes horen erbij, ze zijn een fenomeen van deze tijd.
En dat is helemaal waar. Al klinkt dat niet leuk in de oren van wijkbewoners die vanuit hun huiskamer van de straat niets meer zien dan de blikken zijwand van een busje.  

B & W willen er eigenlijk niets aan doen. Nou ja, pas als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zoals dat er draagvlak moet zijn bij de ZZP’ers om hun busjes op alternatieve locaties te parkeren. Andere voorwaarde: dat die alternatieve locaties er zijn. Maar als niemand daar wat aan doet, kunnen we lang wachten tot aan die voorwaarden voldaan is.

Er gebeurt dus helemaal niets. 
Maar dat vind ik te gemakkelijk. Er moet een oplossing zijn.

Allereerst vind ik dat ZZP’ers er recht op hebben dicht bij huis te parkeren.
Evenzogoed vind ik dat wijkbewoners niet tegen busjes hoeven aan te kijken omdat hun ZZP-buren nu eenmaal geen andere plek kunnen vinden.  

Conclusie:
Hier en daar een woonblok slopen. Niet om er nieuwbouw voor in de plaats te zetten, maar om parkeergelegenheid te creëren. Dat geeft de woonwijk lucht. Het vermindert de parkeerdruk. Je kunt een deel van de vrijkomende parkeerruimte ‘labelen’, dus: hier alleen bedrijfsbusjes.  

Qua grondexploitatie zullen veel economen en ambtenaren en politici zeggen dat dat niet verantwoord is, maar ik ken steden waar het wel degelijk gebeurt dat een woonblok sneuvelt enkel en alleen om parkeerruimte te scheppen.  

Het is natuurlijk ook een kwestie van wat een gemeentebestuur ervoor over heeft om de bevolking een plezierig woon-, werk- en leefklimaat te bezorgen.

Reacties