Laan van Bol'Es moet veiliger

09-05-2017 Auto Redactie

Foto's: FlashphotoNL

SCHIEDAM - De verkeersveiligheid van de Laan van Bol'Es moet beter. Dat vindt de gemeente Schiedam, die komende zomer aan de slag gaat.

De noodzaak tot verbetering wordt al langer gezien. Een klein jaar geleden schreef Schiedam24 over de verkeerssituatie op de belangrijke verbindingsweg in Schiedam-Noord (zie hier).

In samenspraak met bewoners en bedrijven uit de omgeving van de Laan van Bol’Es is een nieuw plan voor de inrichting van de straat opgesteld. Die moet zorgen voor een vergrote verkeersveiligheid. Een belangrijk element daaruit is een nieuwe rotonde op de kruising met de Van Beethovenlaan.

Het gemeentebestuur is trots op de wijze waarop het vebeterplan is opgesteld. "Belanghebbenden (bewoners, scholen, instellingen, hulpdiensten en bedrijven) zijn vanaf het begin meegenomen in dit project. De gemeente Schiedam heeft in samenspraak met alle partijen de randvoorwaarden voor de uitvoering bepaald. De wensen en behoeftes zijn zoveel mogelijk meegenomen in de opdracht naar de aannemer."

Voor de start van de werkzaamheden begin juli, organiseert de gemeente samen met de aannemer een informatieavond waarin planning, fasering, verkeersmaatregelen en uitvoering aan bod komen. Aannemer Dura Vermeer is voor de klus geselecteerd 'op basis van planning, werkmethode, prijs en verkeersveilig werken'
Het werk moet volgens planning eind augustus zijn afgerond. Voor uitvoering van het project is bewust gekozen voor de zomerperiode, met minder (schoolgaand) verkeer

Vooruitlopend op de werkzaamheden heeft Irado afgelopen februari enkele bomen gekapt. De gerooide bomen worden binnen het project vervangen door nieuwe bomen. Netbeheerder Stedin en waterleidingbedrijf Evides zijn eind maart begonnen met de aanpak van de gas- en waterleiding. De leidingen zijn verouderd en aan vervanging toe. Deze werkzaamheden vinden voor de start van het project plaats, zodat er geen conflicten ontstaan tijdens de uitvoering.


Gerelateerd