Plannen verbreding A4 serieus

25-05-2018 Auto Redactie

De A4 werd op 19 december 2015 opengesteld door toenmalig minister Melanie Schultz; foto: Flashphoto


SCHIEDAM - De regering wil werk maken van uitbreiding van de A4 tot twee keer drie rijstroken. Dat geldt ook voor het traject tussen Schiedam en Delft.

Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga aan de Tweede Kamer. Daarin kondigt zij de verbreding van de snelweg aan tussen de afritten Rijswijk en Den Hoorn. Daar moeten in plaats van twee keer twee rijstroken, twee keer drie rijstroken komen. Die plannen komen weer voort uit de ervaringen op de A4 bij Leiden, waar het verkeer ook vaak vaststaat omdat er in beide richtingen op een korter stuk twee rijstroken zijn, en verderop drie.

"Ik concludeer uit gemaakte verkeersberekeningen, dat het doortrekken van de extra rijstrook met enkele kilometers in noordelijke richting van Delft naar Den Hoorn en in zuidelijke richting van Den Hoorn tot even voor de Ketheltunnel, een zeer positief effect heeft op de doorstroming op dit deel van de A4", zo stelt de verkeersminister. Ze spreekt over 'doortrekken' omdat de weg tot aan en vanaf Den Hoorn dus al wordt verbreed. 'Het traject vanaf de Prinses Beatrixlaan (Rijswijk-red.) tot aan Schiedam bevat dan geheel 2x3 rijstroken, waardoor onnodige invoegbewegingen worden voorkomen", aldus de minister. "Op dit moment wordt verder gestudeerd op de effecten op de rest van het
netwerk. De eerste inzichten geven over het geheel gezien een positief beeld."

Batavier is het daar niet mee eens. Eerder al werden vertegenwoordigers van de stichting door mensen van wegbeheerder Rijkswaterstaat op de hoogte gesteld van de plannen.
De stichting Bewaking Afspraken Tracéebesluit/Bestuursovereenkomst A4 Delft Schiedam vreest die verbreding. "Nieuw asfalt heeft altijd een aanzuigende werking", zo stelt voorzitter John Witjes. "Er zal meer verkeer over de A4 Delft-Schiedam gaan rijden. Er is dus meer herrie, meer licht, meer vervuiling. De leefomgeving in het Midden-Delflandgebied zal steeds meer onder druk komen te staan."

Witjes vindt het verder onbegrijpelijk dat een weg die 'net twee jaar geleden geopend werd' nu al weer op de schop zou moeten. “Er is door wijlen Ben van der Chijs jaren geleden al gewezen op het knelpunt dat bij Den Haag zou gaan ontstaan met de A4DS. Men wou er toen niet van horen, want de weg moest en zou er komen.” Het is volgens Witjes nog niet zeker dat de verbreding kan worden gerealiseerd met inachtneming van de (milieu)afspraken die toen zijn gemaakt. “Wij vrezen dat er heel creatief gerekend zal gaan worden om aan de gestelde normen te voldoen. En ook zal men zich weinig gelegen laten liggen aan klimaatafspraken. Het is toch van de gekke dat we in Nederland nog steeds denken mobiliteitsproblemen op te lossen door steeds meer asfalt aan te leggen.”

Minister Van Nieuwenhuizen geeft in haar kamerbrief aan dat de wegverbreding behalve verkeerskundige effecten, ook milieu-effecten heeft. "Dit betreft met name de doortrekking van de derde rijstrook van de A4 naar de Ketheltunnel. Deze zullen in het OTB/MER duidelijk worden beschreven en hierover zal zoals gebruikelijk is inspraak plaatsvinden."

Batavier roept Schiedammers en anderen nu al op om op 13 juni naar een informatie-avond te komen die Rijkswaterstaat over dit onderwerp belegt in Den Hoorn.

De plannen gaan nu de besluitvorming in. "Maar uiteraard treed ik hierover in gesprek met onder meer de betrokken gemeenten in het kader van deze MIRT-Planuitwerking." De minister wil in 2020 het besluit tot uitbreiding nemen.


Gerelateerd