Vergunning voor boomkap Boerhaavelaan

14-05-2017 Auto Kor Kegel

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders hebben deze week een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 56 bomen in de Boerhaavelaan. Het gaat voornamelijk om linden. De reden is de voorgenomen herinrichting van de openbare ruimte, waar een aanpassing aan de ondergrondse infrastructuur aan voorafgaat.  

Het college van B & W heeft wel een herplantplicht opgelegd voor 52 bomen, waarvan de soort nog nader bepaald moet worden, volgens het collegebesluit. De herplant dient plaats te vinden in overleg met en op aanwijzing van de stadsecoloog, Hans de Kruijf. De kap werd onvermijdelijk sinds duidelijk werd dat behoud van de bomen op de Boerhaavelaan niet te rijmen is met de aanleg van een nieuw drainagesysteem. Zie dit artikel.

Het collegebesluit vermeldt niet dat de herplant ook besproken moet worden in het wijkoverleg Oost, maar daar zullen de bewoners zelf wel op aandringen.  

De afsluiting van de Boerhaavelaan duurt zeker nog tot september. Het verkeer in de wijk maakt niet altijd gebruik van de aanwijzingen op de omleidingsborden. Afhankelijk van de bestemming (Nieuw-Mathenesse, Schiedam-Centrum) zoekt men zich een weg via de PKO-laan en Singel of Horvathweg of ook de Franselaan, Tjalklaan en Rotterdamsedijk. In mindere mate wordt de verbinding Van Swindenstraat, Van Swindensingel, Marconiweg en Korte Singelstraat gebruikt.  

Bijdorp
Inmiddels is ook vergunning verleend voor de op Schiedam24 al eerder vermelde kap van 21 bomen aan het Burgemeester Van der Lippad in het wijkje Bijdorp. De reden is hier het verhoogde risico op windworp (omvallen). Daarom is de vergunning meteen in werking getreden. De gerine stabiliteit van de bomen liet volgens burgemeester en wethouders niet toe om de bezwaartermijn af te wachten. De herplantplicht bestaat hier uit bosplantsoen met minimaal dertig boomvormers in de vorm van veren.  

Er is ook een ‘kapvergunning’ (officieel heet het zo niet meer) verleend voor het met spoed verwijderen van een berk langs de voormalige Hoekse Lijn. Het heeft te maken met de opbouw van station Nieuwland. Ook hier is de vergunning direct in werking getreden.


Gerelateerd