Minder resultaat Franciscus Gasthuis & Vlietland

02-06-2016 Gezond Redactie

SCHIEDAM / ROTTERDAM - Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft in 2015 een resultaat geboekt van 3,6 miljoen euro. Dat is ruim negen miljoen euro minder dan in 2014.

Toch stelt het fusieziekenhuis een positief jaar te hebben gehad, waarin de fusie van de ziekenhuizen in Schiedam en Rotterdam echt zijn beslag kreeg.

Grootste verschil in het resultaat maakt de post honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten. Die beliep in 2014 bijna vier ton en afgelopen jaar bijna 37 miljoen euro. Dit betreft een systeemwisseling. Het ziekenhuis licht in zijn jaarverslag toe: “Gelijktijdig met de invoering van integrale tarieven zijn de medisch specialistische bedrijven (MSB's) Rijnmond-Noord en Vlietland opgericht en hebben de meeste vrijgevestigde medisch specialisten zich hierbij aangesloten.” Dit met uitzondering van de plastisch chirurgen van de locatie Gasthuis en de locatie Vlietland, de oogartsen van de locatie Vlietland, de neurochirurgen van de locatie Gasthuis en de kaakchirurgen.

“Voor het jaar 2015 heeft het ziekenhuis afspraken gemaakt met de MSB's over de vergoeding voor de inzet van de bij hen aangesloten vrijgevestigde medisch specialisten. Het uitgangspunt hierbij was dat de relatieve verdeling van opbrengsten tussen ziekenhuis en specialist zoals van toepassing in 2014, eveneens In 2015 gehandhaafd zou blijven.”

Dat de ziekenhuisgroep het boekjaar positief afsluit is te danken aan een flink grotere omzet uit 'zorgprestaties'. Die kwam uit op 393,8 miljoen euro, tegen 355,6 miljoen in 2014.Gerelateerd