55 Tijdelijke huisverboden in Schiedam

31-01-2020 Gezond Redactie


SCHIEDAM - In Schiedam zijn vorig jaar 55 tijdelijke huisverboden opgelegd. Dat meldde Maarten Maul, werkbegeleider van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond in het programma Onder Ogen op Schie TV.

In totaal had Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, dat werkt in vijftien gemeenten in het Rijnmondgebied, afgelopen jaar de regie over 701 huisverboden.

Een tijdelijk huisverbod wordt opgelegd om te zorgen voor afkoeling van de situatie bij echtelijke of andere twisten en forse ruzie, meestal met geweld, in huis. Bij een verbod, op te leggen door de burgemeester, moet een van de huisbewoners onmiddellijk het pand verlaten, in de regel voor tien dagen. In die periode mag deze persoon ook geen contact nemen met zijn of haar voormalige huisgenoten. Een huisverbod kan worden opgelegd als 'uit feiten of omstandigheden blijkt dat de aanwezigheid van een persoon in zijn/haar woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meerdere personen met wie hij/zij in de woning woont of die daarin anders dan incidenteel verblijven, of wanneer op grond van feiten of omstandigheden een ernstig vermoeden van dit gevaar bestaat'. De persoon van wie de dreiging uitgaat moet meerderjarig zijn.

In het Rijnmondgebied is het laatste jaar een toename te zien van het aantal opgelegde tijdelijke huisverboden. In 2018 werd 495 keer een dergelijk verbod verordonneerd. “Niet alleen de aantallen, maar ook de complexiteit rond tijdelijk huisverboden neemt toe,” vertelt Maul, werkbegeleider van het team Tijdelijk Huisverbod. “We zien dat tijdelijke huisverboden meer dan voorheen samenlopen met verslaving en psychische problemen. Dat vraag om specialistische hulp. Helaas ervaren wij hier ook de druk op de hulpverleningssector en zien we dat dit niet altijd snel tot stand komt. Dat is jammer en een gemiste kans. Wij gaan het komende jaar actief in gesprek met ketenpartners en gemeentes om hier verandering in te brengen.”

Veilig Thuis ontving afgelopen jaar 259 meldingen van Ouderenmishandeling en 580 meldingen van stalking door (ex-)partners.

In totaal werd er bij Veilig Thuis een kleine vijftienduizend keer melding gedaan van huiselijke geweld of kindermishandeling. Dat gebeurde in 13.569 gevallen door professionele hulpverleners en 1.141 keer door particulieren.


Gerelateerd