Aleida op Schiedam24

25-03-2018 Gezond Redactie/Advertentie


SCHIEDAM - Schiedam24 verwelkomt Aleida Praktijk voor Verloskunde op ' Onze bedrijven'.

Aleida is de verloskundige praktijk in Schiedam en ook het centrum om naar toe te gaan voor zwangerschapsecho’s en prenatale screening.

Aleida doet mee met het project Healthy Pregnancy 4All, een project in gemeenten met meer achterstandsproblematiek en meer ongunstige zwangerschapsuitkomsten dan gemiddeld, dat wordt uitgevoer door de subafdeling Verloskunde en Prenatale Geneeskunde van het Erasmus MC.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport steunt het project financieel. Minister Hugo de Jonge bracht vorige maand een bezoek aan Schiedam om bekendheid te geven en zijn steun uit te spreken voor het project. Julia Kok en Betty Franke schoven namens Aleida in het Pro Novacollege aan bij de minister. Zij vertelden hem onder meer dat sinds de gemeente Schiedam in 2011 besloot het relatief hoge sterftecijfer onder pasgeborenen aan te pakken, de verloskundepraktijk actief heeft bijgedragen aan het verlagen van dat cijfer.

Franke vertelt: "We hadden een leuke ochtend! We konden uitgebreid vertellen waar we bij Aleida mee bezig zijn. De Jonge is een goede luisteraar en bleek ook goed op de hoogte van het onderwerp."

"Wij werken als verloskundigen heel nauw samen met onze collega’s in de geboortezorg. Door de banden aan te halen hebben we een goede samenwerking opgezet die resultaat oplevert. Al langer komen de verpleegkundigen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij ons op de praktijk en ook wij gaan naar het CJG toe om de jonge ouders die wat extra hulp kunnen gebruiken, die hulp te bieden. Sinds kort is er ook iedere maand een gestructureerd overleg tussen CJG, Aleida en maatschappelijk werk en de gynaecologen en kinderartsen van het Vlietlandziekenhuis."

Al met al betekende het een hart onder de riem voor de mensen van Aleida dat minister De Jonge kon benadrukken dat de aanpak succes heeft. "Wij van Aleida zijn er klaar voor om onze zorg nog verder te verbeteren", aldus Franke.Gerelateerd