Als medewerkers tevreden zijn, dan is ziekteverzuim veel lager

08-05-2018 Gezond Kor Kegel

Ben de Koning kan dankzij de motivatie van de medewerkers van de Frankelandgroep een realistische prognose maken van wat hij aan ziektekosten uitspaart

SCHIEDAM – Tevredenheid van je medewerkers is de allesomvattende voorspeller van hoog of laag ziekteverzuim. Dat zegt Ben de Koning, bestuurder van de Frankelandgroep, naar aanleiding van het bericht dat werkgevers het ziekteverzuim in hun organisatie kunnen voorspellen.

Advies- en onderzoeksbureaus Vernet en Preventned zeggen uit metingen bij een niet nader genoemd ziekenhuis afgeleid te hebben dat de toekomst te voorspellen is qua ziekteverzuim. Vernet is bekend van de jaarlijkse onderzoeken welke organisatie het beste presteert op het gebied van ziekteverzuim. Vernet heeft in de zorgsector al tweemaal de Frankelandgroep in Schiedam als best presterende organisatie uitgeroepen, omdat het ziekteverzuim het laagst van Nederland is.

De Koning is zeker benieuwd naar de bewijsvoering, maar kan er in zoverre in meegaan dat hij de tevredenheid van de medewerkers sterk richtinggevend vindt welke kant het op gaat. "Eerlijke arbeidsvoorwaarden, mogelijkheden tot bijscholing, voldoende collega’s, oprechte aandacht, eerlijkheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor verlies en winst, betrouwbaar zijn, zekerheid bieden, zorgen voor een lach en vrolijkheid. Dan krijg je een laag ziekteverzuim!’’ 

"Ingewikkelder is het niet’,’ zegt De Koning, "maar als de zorg voor een fijne werksfeer niet in de natuur en cultuur van een organisatie zit, dan is het best nog wel moeilijk. Want dan heb je veel in te halen en bij te stellen.’’

De Koning zei onlangs bij het in ontvangst nemen van de prijs, dat je alleen een prima werkgever kunt zijn als je fantastische medewerkers hebt. De wisselwerking, onderling vertrouwen, groeimogelijkheden, humor, het bieden van uitstekende zorg en dus een prettige sfeer die vooral ook door de bewoners wordt herkend en gewaardeerd – daardoor scoorde de Frankelandgroep een 8,9, het hoogste cijfer in de branche van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.  

Vernet en Peventned laten weten het bewijs te hebben gevonden dat ziekteverzuim te voorspellen is. Ze hebben bij een niet nader genoemd ziekenhuis in Nederland de proef op de som genomen door data te koppelen. Een voorspelling van de Werkvermogensmonitor viel samen met het daadwerkelijke verzuim. Vernet verzamelt en analyseert al jarenlang de verzuimcijfers voor dit ziekenhuis. Peventned toonde aan dat waar een hoger risico op verzuim was, ook werkelijk leidde tot hogere verzuimkosten (een toename van 1,3 miljoen euro). Waar het ziekenhuis beter had kunnen sturen op factoren als werkdruk, afwisseling en privé/werk-balans, gebeurde dat onvoldoende. 

"Medewerkerstevredenheid leidt tot minder verzuimkosten. Het bespaarde geld kun je inzetten voor betere zorg’’, zegt De Koning.

Gerelateerd