AWP: meer controles nodig op waterkwaliteit Delfland

07-05-2021 Gezond Redactie


DELFT – In 2019 rapporteerde het Hoogheemraadschap Delfland nog juichend een lichte verbetering van de waterkwaliteit, maar de Waterkwaliteitsrapportage 2020 valt weer tegen.

Dat stelt Hans Middendorp van de AWP Delfland. Hij signaleert ook dat er in 2020 'maar liefst achttien bestrijdingsmiddelen boven-de-norm' uitkwamen. Een jaar eerder waren dit er elf. De AWP wil meer controles. “Vrijwillige afspraken werken onvoldoende”, aldus Middendorp.

“We hebben het wel over jaargemiddelden boven de norm”, zegt hij. “Het is net als met trajectcontroles: je kan wel even harder rijden, als je gemiddelde snelheid maar onder de honderd blijft. En dat is in 2020 dus voor achttien bestrijdingsmiddelen niet gelukt.” Ook het college van Delfland is ontevreden over de waterkwaliteit. "Onnodig en niet acceptabel", staat er op de website van Delfland. Volgens het waterschap is de glastuinbouw één van de belangrijkste oorzaken. Uiterlijk in 2027 wil de glastuinbouw nagenoeg emissieloos zijn. Helaas zijn er in de afgelopen vier jaar geen vorderingen gemaakt. Ook voor de slechte waterkwaliteit in zwemplas De Wollebrand wijst Delfland naar lozingen uit de glastuinbouw. 

De AWP Delfland, een van de fracties in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap, pleit voor meer bedrijfsondersteuning aan tuinders om lozingen te voorkomen, en ook meer controles. Met de nieuwste eDNA-technieken kan precies worden nagegaan uit welke kas met tomaten of paprika's een lozing afkomstig is. De extra kosten moeten worden betaald uit een extra heffing voor de glastuinbouw. Want zonder een drastische vermindering van de toxische druk in de komende twee à drie jaar worden de EU-waterkwaliteitsnormen niet gehaald in 2027. "En dus moeten we als waterschap Delfland aan de bak. De AWP steunt het college om nu door te pakken", aldus Middendorp.Gerelateerd