Bericht zorgt voor verwarring - bevallen in Vlietland kan nog 'gewoon'

03-02-2017 Gezond Redactie

Laatste nieuws: Franciscus Gasthuis & Vlietland meldt aan het eind van de middag op de eigen internetsite dat bevallingen nog heel 2017 in Schiedam zullen plaatsvinden.

SCHIEDAM - De kraamafdeling van het Vlietland Ziekenhuis is nog niet overgebracht naar Rotterdam. Eerder deze week riep D66 op om ervaringen met de kraamzorg en neonatologie in Franciscus Gasthuis door te geven; die oproep liet zich lezen als dat de afdeling in Franciscus Vlietland al gesloten was.

"Uit onze oproep met betrekking tot de kraamafdeling in het Vlietland Ziekenhuis kan de indruk ontstaan dat deze afdeling al gesloten is, dat is niet onze bedoeling geweest. Het besluit tot sluiting is inmiddels genomen maar we zijn in afwachting van de definitieve datum. Juist in aanloop daarvan zijn wij benieuwd naar de praktijkervaringen", zo schrijft D66 Schiedam nu op de site.

De fractie meldt ook de achtergrond van de oproep. "De laatste tijd hebben wij berichten gekregen van mensen (ook uit de nabijheid van dat ziekenhuis), die daar niet terecht konden vanwege plaatsgebrek. Dat is voor ons de reden geweest tot het doen van onze oproep."

D66 Schiedam blijft op zoek naar ervaringen. "Het ziekenhuis meende, dat de verplaatsing van de afdeling verloskunde geen nadelige gevolgen zou hebben voor de inwoners van Schiedam en de overige gemeenten die afhankelijk waren van het Vlietland Ziekenhuis. De gemeenteraad van Schiedam was bang voor negatieve effecten. Wij willen inzicht krijgen in de kwaliteit en continuïteit van de kraamzorg en neonatologische zorg voor de inwoners van (met name) Schiedam."

Het ziekenhuis laat bij monde van een woordvoerder weten dat een datum van de verhuizing nog niet bekend is. "We zijn druk bezig met de planning, maar er hangt zo veel mee samen. We hebben eerder gecommuniceerd 'ergens na de zomer' de kraamafdeling te verhuizen..." Die termijn staat wat op losse schroeven, valt uit haar woorden te beluisteren. "Wanneer er echt iets gaat veranderen in de geboortezorg dan gaan wij dit natuurlijk ruim van te voren bekendmaken aan onze patiënten."Gerelateerd