Bezoekregeling Frankeland verruimd, want: Coronavrij

06-06-2020 Gezond Redactie


SCHIEDAM – Frankeland en de andere huizen van de groep zijn Coronavrij. Ook onder de cliënten van de thuiszorg die de groep biedt zijn geen mensen meer die met Corona zijn besmet.

Daarom zal bezoek aan de bewoners van de zes huizen van de groep (inclusief de tijdelijke voorziening Uitzicht in Vlaardingen) per 15 juni eenvoudiger worden. De Schiedamse en Vlaardingse huizen van de Frankelandgroep kunnen meedoen aan de versoepeling van de bezoekregeling die landelijk wordt doorgevoerd.

De bezoekregeling zoals die nu is, met een-op-een bezoeken in de verschillende brasserieën aan weerszijden van een scherm, komt dan ten einde.

Na 15 juni worden dus alle zorgafdelingen van de locaties opengesteld voor bezoek. Maar: “We blijven uiterst voorzichtig en ons inzetten om dit zo te houden!” De zorggroep schrijft daarom een gedetailleerde handelwijze voor. “Elke bewoner kan twee keer per week op vaste bezoekdagen tussen half elf en vijf uur bezoek ontvangen, één van de vaste bezoekdagen wordt gepland in het weekend. Het bezoekmoment op deze vaste bezoekdagen hoeft niet te worden gepland.”

Per bezoekdag kunnen één of twee vaste bezoekers op bezoek komen (op dezelfde tijd dan wel allebei op een ander tijdstip diezelfde dag). Dit betekent dat er per week maximaal vier verschillende bezoekers in totaal op bezoek kunnen komen. Per bezoek is de maximale bezoekduur twee uur, aldus Frankeland.

“Het is voor bewoners en de vaste bezoekers ook mogelijk om tijdens het bezoekmoment samen buiten een wandeling te maken. Er kan op een zorgafdeling geen bezoek plaatsvinden indien (onverhoopt) sprake is van Coronabesmettingen. Hierover worden bezoekers tijdig geïnformeerd.”
Een overzicht van de vaste bezoekdagen per locatie en zorgafdeling is te vinden op de site van de Frankelandgroep.

Het is binnen de kaders van deze bezoekregeling vereist om per bewoner vast te leggen wie de vaste bezoekers (maximaal vier) gaan worden. De bewoners of hun vertegenwoordigers worden komende week gevraagd wie dit zijn.

“Deze versoepelde bezoekregeling duurt in ieder geval tot 15 juli aanstaande”, zo maakt Frankeland bekend. “Afhankelijk van hoe de bezoekregeling gaat verlopen, kunnen we mogelijk na 15 juli de bezoekregeling weer verder versoepelen.”

De gang van zaken houdt iets kunstmatigs, zo weet Frankeland ook. “Wij beseffen dat ook deze bezoekregeling nog verre van ideaal is. Het is een beperkte bezoekregeling met nog veel voorwaarden voor bewoners en bezoekers. We zetten ons ten volle in om de bezoekregeling zo goed mogelijk te laten verlopen en alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. We vertrouwen daarin ook op u!”

Behalve het bezoek worden ook andere activiteiten en mogelijkheden in de verpleeg- en verzorgingshuizen verruimd. Zo is de dagbesteding in Frankeland vanaf maandag aanstaand weer open, voor een beperkt aantal cliënten. Ook de kapsalons gaan weer open. Een de groep neemt weer nieuwe bewoners op.Gerelateerd