Burgemeester zoekt kansen om Schiedammers te bekrachtigen

24-12-2020 Gezond Redactie

De nieuwjaarsbijeenkomst eerder dit jaar


SCHIEDAM – De nieuwjaarsbijeenkomst zal niet de gelegenheid zijn om Schiedammers persoonlijk te groeten en een hart onder de riem te steken, helaas, aldus Cor Lamers. Tot spijt van de burgemeester gaat de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Schiedam, gepland op 9 januari, definitief niet door. 

Dat meldt hij in zijn Corona-update aan de raad. De burgemeester zegt net als de raadsleden mee te leven met alle getroffenen. “Mensen die geliefden hebben verloren, maar ook met onze ondernemers die klap op klap krijgen. Dit keer niet alleen de horeca maar ook een belangrijk deel van de middenstand. En onze inwoners die zich door corona eenzaam voelen. Het zijn zware tijden. Rond deze dagen zal ik, namens het gehele gemeentebestuur, daar extra aandacht naar onze inwoners toe aan besteden.”

De zorg van de burgemeester vindt vooral zijn weg via de (sociale) media, aldus de burgervader. Hij sprak ook op de alternatieve Kaarsjesavond in de Havenkerk, met de bedoeling de Schiedammers een hart-onder-de-riem te steken.

Daarbij wil de stad met name de jongeren niet vergeten. De gevolgen die zij ervaren van de Coronacrisis zijn groot, aldus Lamers. “Het sluiten van scholen maakt dit nog urgenter.” Met het jongerenwerk kijkt het stadsbestuur welke mogelijkheden er zijn om, ‘binnen de regels’, wat extra’s te doen in de komende periode.

“Naast concrete acties is het van belang om regelmatig te onderzoeken hoe het met jongeren gaat en met hen in gesprek te blijven. Mentale gezondheid, of het lekker in je vel zitten, is al jaren een belangrijk thema, waar De Kleine Ambassade met jongeren over in gesprek gaat bijvoorbeeld door middel van de jeugdmonitor, in de Kindergemeenteraad of tijdens de recente corona-uitvraag.”

Uit deze laatste kwam volgens de burgemeester naar voren dat zij ‘gemiddeld goed in hun vel zitten’. “Wel heeft het minder zien van vrienden impact op jongeren.”

Met de partners van de thematafel Opgroeien van Samen Schiedam is gesproken over de behoefte en ervaringen van jongeren ten tijde van Corona, aldus Lamers. “Zij onderkennen de verveling en vereenzaming en de gevolgen die dit met zich mee kan brengen. Juist wanneer de structuur van school wegvalt is behoefte aan activiteiten en begeleiding.” Maar de wettelijke ruimte om evenenementen te organiseren is er niet, aldus de burgemeester.

Wel wordt er door het jongerenwerk op twee plekken in de stad (sport) activiteiten georganiseerd. “Door het succes van vorig jaar en de regels omtrent corona is de activiteit dit jaar uitgebreid over twee locaties (Groenoord en Oost).”
Gerelateerd