CDA: boodschappenroute voor dementiepatiënten

24-09-2018 Gezond Redactie

SCHIEDAM - De Schiedamse CDA-fractie heeft zorgen hoe de zorg aan demente inwoners van de stad is geregeld. De christendemocraten vragen daarom het college tekst en uitleg.

Aanleiding voor de vragen vormen berichten in de pers over een verwachte verdubbeling van het aantal dementiepatiënten in de komende jaren. Het CDA wil graag weten hoe de cijfers in Schiedam liggen; zelf spreekt de fractie over een aantal van twaalfhonderd patiënten in de stad die lijden aan geheugenverlies en veranderend gedrag. De fractie wil ook ook weten hoeveel inwoners van Schiedam thuis wachten op een beschikbare plek in een verpleeghuis. Ook mantelzorgers verdienen ondersteuning en B&W zouden zich er van moeten vergewissen dat dit voldoende gebeurt.

De vragenstellers Jaap Pegtel en Andreas Lepidis vragen ook naar het aanleggen van boodschappenroutes voor ouderen. Ze zien veel in een initiatief in Amsterdam waar in de Stadionbuurt vorig jaar een route is uitgezet die mensen met dementie moet helpen zelfstandig boodschappen te doen. Op de route wordt de weg naar de winkels en terug naar
de woning aangegeven met speciale symbolen op de stoep (een boodschappenkar en een huisje), die herkenbaar zijn voor mensen met dementie. De route omzeilt drukke oversteekplaatsen.

Dergelijke initiatieven moeten dementiepatiënten ondersteunen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Het CDA Schiedam verwacht veel van dergelijke 'simpele ingrepen', die maken dat Schiedammers met dementie of geheugenproblemen de weg van en naar de winkel kunnen vinden om zelfstandig en veilig een boodschapje te doen. "Dat is erg belangrijk voor hen."

Afgelopen vrijdag was het Wereld Alzheimerdag.

Gerelateerd