CDA over duurzaamheid

10-05-2017 Gezond Redactie

SCHIEDAM - In welke staat dragen we Schiedam over aan de kinderen? Die vraag staat centraal tijdens een 'mini-conferentie' dat CDA Schiedam organiseert.

De plaatselijke christen-democraten hebben duurzaamheid tot speerpunten benoemd in hun verkiezingsprogramma. Met de gespreksmiddag wil het CDA de aandacht vestigen op het duurzaamheidsbeleid in Schiedam en de (on)mogelijkheden ervan. Wethouder Duurzaamheid Patricia van Aaken is van het CDA.

Er zijn op de mini-conferentie vier sprekers, te weten Henri Bontenbal van Stedin, Jeffrey van Steenes van Irado, Inge Albregtse van Energiek Schiedam en Van Aaken. Zij spreken over de energietransitie, de Circulaire Economie, burgerinitiatief en beleid.

De mini-conferentie wordt op 1 juni gehouden in wijkcentrum De Brug aan het Heijermansplein. Aanvang: twee uur 's.Gerelateerd