Corona: amper 'oversterfte' in Schiedam - landelijk ruim 9000 overledenen meer

16-05-2020 Gezond Redactie


SCHIEDAM – In Schiedam is van het aantal overledenen in de eerste achttien weken van dit kalenderjaar maar moeilijk een Corona-effect af te lezen.

Tussen 30 december en 3 mei overleden 296 Schiedammers, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen 31 december 2018 en 3 mei 2019 overleden 280 inwoners.

Er zijn 22 Schiedammers met een bewezen besmetting met het Coronavirus overleden, aldus de officiële cijfers.

Over heel Nederland is het beeld anders, zo stelde het CBS samen met RIVM en Amsterdam UMC gisteren. In de eerste negen weken van de Corona-epidemie (week 11 tot en met week 19) overleden in totaal naar schatting bijna negenduizend mensen meer dan te verwachten viel.

In totaal overleden in Nederland bijna 36 duizend mensen, terwijl naar schatting 27 duizend mensen zouden zijn overleden als er geen epidemie was geweest, aldus het CBS. “Dit komt neer op een relatieve oversterfte van 32 procent.”

In Schiedam een ander beeld. Daar was het verschil van zestien overledenen tussen 2019 en 2020 al in week elf, dus tot 15 maart, gemaakt. Juist in de weken daarna overleden in Nederland de meeste mensen als gevolg van een Coronabesmetting. Maar in week twaalf van dit jaar stierven er zeventien Schiedammers, tegen 28 in 2019.

Dat beeld is iets anders in de afgelopen vijf weken, tot begin mei. Toen lag het aantal overledenen in Schiedam dit jaar per week steeds twee tot vijf mensen hoger dan vorig jaar in dezelfde week.

Sinds week twaalf overleden er per week respectievelijk zeventien (in week twaalf), dertien, twaalf, veertien, negentien, zestien en vijftien Schiedammers.

In Rotterdam, met flink meer inwoners en waar dus individuele factoren minder gewicht in de schaal leggen, is wel een Corona-effect te zien. Daar was in 2019 week negen met 129 overleden Rotterdammers de meest droeve week. Dit jaar was dat week zestien, tussen 13 en 19 april. Toen stierven 191 Rotterdammers, en de weken daarvoor 184 en 173 mensen. Sinds die moeilijke week daalde het sterftecijfer in Rotterdam via 163 naar 148 in week achttien.

Over heel Nederland spreken de cijfers ook voor zich: in 2019 was week zeven de week waarin de meeste Nederlanders overleden: dat gebeurde 3253 keer. Gemiddeld overleden er tot en met week tien 3134 mensen. In 2020 zorgde week veertien het vaakst voor verdriet: 5078 keer. In alle weken sinds week twaalf lag het sterftecijfer in Nederland hoger dan genoemde week zeven van 2019.

In week veertien was het verschil in aantal overlijdens tussen 2019 en 2020 het hoogst: 2178 mensen. In week achttien was dit verschil gezakt tot 491 sterfgevallen.

Voor week 19 (4 tot en met 10 mei) wordt het aantal overledenen nu door de cijferaars van het CBS geschat op ruim drieduizend. De schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 19. Daarmee zit de sterfte nog boven het niveau van wat normaal zou zijn in deze periode, maar niet veel. Gecorrigeerd voor het seizoen zouden in week 19 naar schatting 2900 mensen zijn overleden als er geen Corona-epidemie was geweest.
Gerelateerd