Cursus voor vrijwilligers

24-07-2015 Gezond Redactie

SCHIEDAM -De Oproepcentrale organiseert een cursus voor mensen die aan de slag gaan als vrijwilliger. Zij kunnen zich aanmelden voor een serie van drie bijeenkomsten, waarvan de eerste op 8 september.

De Oproepcentrale wil met de cursusbijeenkomsten 'Basisscholing Vrijwilligerswerk' de basisprincipes van het werk overbrengen. Zodat vrijwilligers met juiste kennis en verwachtingen aan de slag kunnen. Overigens biedt de Oproepcentrale ook andere cursussen aan.

Vrijwilligers van de Oproepcentrale ondersteunen thuiswonende mensen die hulp nodig hebben. Sommige vrijwilligers gaan wekelijks langs bij een cliënt voor een kop koffie en een praatje of een gezellige wandeling. Anderen zetten zich incidenteel in om mensen kortdurend te ondersteunen, bijvoorbeeld door iemand te begeleiden tijdens een ziekenhuisbezoek, een boodschapje te halen of door een klusje in of om het huis te doen.

Wie meer wil weten over de Basisscholing Vrijwilligerswerk kan terecht bij één van de coördinatoren van de Oproepcentrale via telefoonnummer 010 - 427 81 77.Gerelateerd