De katholieke kerk in Nieuwland en de Coronacrisis

29-03-2020 Gezond Ingezonden

Foto's: Sint Jan de Doper-Visitatie


SCHIEDAM - De Sint Jan de Doper-Visitatie is een van de vier Schiedamse deelgemeenschappen van parochie De Goede Herder in de drie Waterwegsteden. De kerken zijn vandaag voor de derde zondag op rij vanwege de Coronacrisis gesloten voor vieringen. Yvon Westhuis vertelt namens de kerkgemeenschap in de Nolenslaan hoe daar wordt omgegaan met de ban op vieren.

"Net als veel andere kerken is ook de kerk van de deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie deze tijd gesloten. Daardoor zijn er geen vieringen in de veertigdagentijd, de Goede Week en op Eerste Paasdag. Ook daarna blijft de kerk dicht, zoals het er nu naar uit ziet tot en met Pinksteren.

Jammer? Ja, zeker met het oog op de sluiting van onze deelgemeenschap op 30 augustus aanstaande. Dat in het kader van het samensmelten van de vier deelgemeenschappen van parochie De Goede Herder tot één deelgemeenschap met als parochiekerk de Singelkerk en, tot zo lang het duurt, de Jacobuskerk als tweede kerkgelegenheid.

Maar deze tijd biedt ook uitdagingen, en laten we vooral daarop focussen.  We kijken vooruit, hoe we zin kunnen geven aan de nieuwe situatie vanaf 6 september, wanneer de Schiedamse deelgemeenschap een feit is. Tot 30 augustus gaan de zondagsvieringen gewoon door zodra het RIVM en de bisschoppen aangeven dat we weer veilig kerkdiensten kunnen houden Op zondag 5 juli komen we samen in een feestelijke viering waarin we dankbaar zijn voor 404 jaar Dominicaanse aanwezigheid in de stad Schiedam, onze Dominicaanse wortels gedenken en waarin we verenigd rond de Eeuwige, elkaar inspireren, bemoedigen en om zegen vragen voor de toekomst. De voorbereiding voor deze festiviteit is in volle gang.

We kijken op dit moment ook en vooral vooruit hoe we, in deze tijd dat de kerk dicht is, toch contact kunnen houden met onze veertig tot vijftig vaste parochianen. Dat doen we via e-mail. Dat doen we ook via onze website, www.sintjan-visitatie.nl, waar we elke dag berichten, en verwijzingen naar liederen, preken en meditatieve teksten, vieringen en dergelijke publiceren. Ook de vieringen van de Goede Week en Paasmorgen zullen we digitaal presenteren. Zo kunnen onze parochianen - en ieder die wil - toch een band houden met de kerk en hun geloof in de Eeuwige.

Zo blijft er hoop dat het goed komt!"Gerelateerd