Een goed begin voor elk kind in Schiedam

08-02-2018 Gezond Redactie

SCHIEDAM - Een goed begin voor ieder kind. De gemeente Schiedam begint onder die titel een nieuwe campagne waarmee het sterftecijfer onder baby's verder omlaag moet worden gebracht.

Het doel van de campagne is vooral om ouders bewust te maken van de gevolgen van hun doen en laten op de gezondheid van hun kindje. Al sinds 2011 maakt de gemeente hiervan werk, met goede resultaten. Naar verluidt is het sterftecijfer onder baby’s sindsdien met bijna veertig procent gedaald.

Minister Hugo de Jong maakte al in zijn Rotterdamse tijd als wethouder werk van het verbeteren van de zwangerschapsuitkomsten in gezinnen onder moeilijke omstandigheden. In zijn nieuwe hoedanigheid van minister van Volksgezondheid zet hij dat werk voort. Gisteren was hij op werkbezoek in Schiedam en kondigde daar de campagne Kansrijke Start aan. Dat is een programma van het ministerie dat moet zorgen voor een betere samenwerking tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de eerste duizend dagen van een kind: geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en gemeente. Met als resultaat bijvoorbeeld minder vroeggeboren baby's of kinderen met een te laag geboortegewicht.

De Jonge vertelde in Schiedam dat de eerste duizend dagen van een kind cruciaal zijn voor een goede ontwikkeling. In de praktijk krijgt echter veertien procent van de Nederlandse kinderen een valse start. Belangrijke oorzaken daarvoor zijn psychosociale problemen binnen een gezin, slechte huisvesting, armoede en schulden. Kinderen van vrouwen uit achterstandswijken hebben zelfs een aanzienlijk groter risico op sterfte en ziekte rond en recent na de geboorte, aldus De Jonge in het Pro Nova College.

Patricia van Aaken, wethouder in Schiedam, begint hier in hetzelfde kader dus een eigen campagne: ‘Een goed begin voor ieder kind in de gemeente Schiedam’ en greep het bezoek van De Jonge aan om deze aan te kondigen. De campagne zal in de loop van dit jaar worden uitgerold.

Schiedam was een van de gemeenten die werkte met het door het ministerie gefinancierde programma Healthy Pregnancy 4 All. Daarbij start de gemeente de voorlichting over het belang van gezond zwanger worden zo vroeg mogelijk, onder meer met preconceptielessen op scholen en kinderwensspreekuren. In het actieprogramma werkten het CJG Schiedam, Aleida Verloskunde, huisartsen, stichting Voorlichters Gezondheid, kraamzorgorganisaties, Franciscus Vlietland en het Erasmus MC - dat het programma leidde - samen.

Wetenschappelijk onderbouwde interventies zijn op de plekken uitgezet waar ze echt verschil kunnen maken. Deze zorgexperimenten zijn getoetst door promovendi van het Erasmus MC. Schiedam werkte eraan om de interventies met bewezen resultaat te borgen in zijn beleid. Met de nieuwe bewustwordingscampagne en vooral de nieuwe interventies, deels onder de paraplu van Healthy Pregnancy 4 All, wil de gemeente nog meer Schiedammers bereiken.

Sinds kort worden de resultaten van Healthy Pregnancy 4 All ten voorbeeld gesteld aan 165 gemeenten die bij het project aanhaken. De minister trekt daar 1,5 miljoen euro voor uit.Gerelateerd