Franciscus zit aan limiet

27-04-2021 Gezond Redactie


SCHIEDAM - Het Franciscus Gasthuis & Vlietland bereidt zich voor op 'code zwart'. Dat dreigt nog steeds.

"Momenteel is de druk - van het grote aanbod aan Coronapatiënten, red. - in onze regio groot en hebben wij de hulp van andere regio’s hard nodig om alle noodzakelijk zorg aan patiënten te kunnen blijven bieden", zo laat het ziekenhuis weten. Er gingen onder meer mensen naar Groningen en Utrecht. Dichterbij, in de Rijnmondregio, is volgens het ziekenhuis geen plaats meer voor uitplaatsingen vanuit het Franciscus. "De mogelijkheid tot uitplaatsing via het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) blijven we daarom ook continu benutten."

Het is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat 'code zwart' afkondigt. "Dan treedt in het ziekenhuis het rampenopvangplan (Zirop) in werking." Onderdeel hiervan is de triage van patiënten. Die gebeurt op basis van landelijke richtlijnen. "We formeren in dat geval in het ziekenhuis een speciaal triageteam." Dit team beoordeelt de levenskans van patiënten en baseert daarop de behandelwijze. Loten zal alleen gebeuren als het niet anders kan, aldus het ziekenhuis. "Uiteraard is dat een situatie die wij te allen tijde willen voorkomen."

"De druk op de afdeling Intensive Care (IC) in Franciscus is aanhoudend hoog; onze IC-bedden liggen vol", aldus het ziekenhuis. Er worden momenteel negen mensen verpleegd. Op de cohorten en elders in de ziekenhuizen werden nog eens 49 bewezen Coronapatiënten verpleegd. Ook zijn er nog enkele patiënten waarvan gedacht wordt dat ze mogelijk Corona hebben. "Helaas is er in Franciscus nog geen daling te zien in het aantal opnames van Coronapatiënten. We zitten steeds tegen onze maximale capaciteit aan. Dit is heel belastend voor zowel patiënten als hun naasten." Ook op de Spoedeisende Hulp is het onverminderd druk. "We zien dat drukte op een bepaalde afdeling direct effect heeft op de drukte op een andere afdeling."

Het operatieprogramma is om die reden de komende weken gereduceerd. "Dat betekent dat slechts één derde van onze operatiekamers in gebruik is. Op die manier kunnen collega’s van de Operatieafdeling, die deskundig zijn in het toepassen van beademingsapparatuur, ingezet worden in de acute zorg en op de IC."

Urgente zorg gaat altijd door, aldus het Franciscus Gasthuis & Vlietland.

 Gerelateerd