Frankelandgroep gaat bezoek toestaan

09-05-2020 Gezond Redactie


SCHIEDAM – De Frankelandgroep gaat bezoek toestaan, in eerste instantie in drie van zijn huizen. Niet aan een bezoekraam of in een container, maar in de instellingen.

Frankeland zelf, in Harg-Spaland en het Jacobs Gasthuis zijn momenteel Corona-vrij. Deze zorgcentra gaan aanstaande dinsdag open voor bezoek. “Dit doen we omdat we het ronduit verschrikkelijk vinden dat bewoners en hun naasten al geruime tijd van elkaar gescheiden zijn”, zo stelt de groep verzorgings- en verpleeghuizen in een aankondiging.

Het bezoek wordt ontvangen in de brasserieën van de huizen. “Deze ruimtes zijn nu geheel buiten gebruik en staan daarmee ver af van de zorgafdelingen waar de bewoners wonen en nu alle zorg- en dienstverlening plaatsvindt”, aldus de aankondiging. Directeur Ben de Koning had eerder al gesteld dat wat dat betreft de eet- en ontspanningsruimten net zo goed als liggend buiten het zorgcentrum konden bezien: al weken, maanden buiten gebruik, achter slot en grendel en daarmee gegarandeerd Corona-vrij. De Koning kreeg gisteren voor zijn plannen de steun van de cliënten- en ondernemingsraden van de zorggroep.

In de ontmoetingsruimten worden twee tot acht, afhankelijk van de beschikbare ruimte, ‘ontmoetingstafels’ ingericht. Die krijgen een plexiglasscheiding en staan tenminste twee meter uit elkaar. “Het is dus niet mogelijk om uw naaste te omhelzen/vast te houden”, aldus Frankeland. Daar worden bezoeken georganiseerd, steeds 1 op 1, van maximaal een half uur. De bezoeker is klachtenvrij, zo geldt als belangrijke voorwaarde, en is dat al langer dan twee weken. Ook als huisgenoten of gezinsleden het virus hebben opgelopen dient een familielid of andere bezoeker af te zien van de ontmoeting met de bewoner.

Medewerkers van de huizen zorgen voor de logistieke en hygiënische gang van zaken. Ook zijn er mensen vanuit het huis die zorgen dat de bewoners op de snelste manier van en naar de ontmoetingsruimte komt. Bezoekers kregen een eigen toegang, desinfecteren hun handen direct bij binnenkomst, krijgen een masker op voor mond en neus die ze onafgebroken dienen te dragen, en volgen de aangegeven looplijnen om bij hun geliefde bewoner te komen. “Basisprincipe en tevens de leidraad is dat het veilig moet zijn voor bewoners, medewerkers en het bezoek.”

Het bezoek plannen wordt volgens de instelling niet eenvoudig. Om het overzichtelijk te houden wordt gewerkt met één of meer dag- en tijdblokken per zorgafdeling. De zorgcentra gaan zelf indelen. “Daarnaast willen we ook zoveel mogelijk rekening houden met ritmes en gewoontes van onze bewoners. En tot slot willen we dat elke bewoner minimaal één keer per week voor bezoek kan worden ingepland.”

Afhankelijk van de ervaringen en van de gang van zaken in de huizen Schiewaegh en Vaartland, waar nu nog wel Coronapatiënten zijn, wordt gekeken of ook in die zorgcentra een bezoekregeling kan worden ingevoerd. Indien in de huizen waar vanaf dinsdag bezoek wordt toegelaten opnieuw een bewoner positief test op Corona, dan wordt de bezoekregeling voor die instelling tijdelijk beëindigd, zo kondigt Frankeland aan.Gerelateerd