Geen akkoord geboortezorg Franciscus

14-04-2016 Gezond Redactie

SCHIEDAM - Er is geen overeenstemming bereikt over de verdeling van de geboortezorg en klinische kindergeneeskunde tussen de ziekenhuizen van de Franciscus-groep in Schiedam en Rotterdam.

De partijen die de afgelopen maanden mee hebben gedacht en gesproken over de beste verdeling van deze zorg, zijn niet tot een eensluidend standpunt gekomen. In een werkgroep met huisartsen, verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen, werden de deelnemers het tijdens een vergadering gisteravond niet eens over de te volgen weg. Franciscus Gasthuis & Vlietland laat weten dit te betreuren.

De betrokkenen konden zich eerder vinden in een gezamenlijk uitgangspunt, 'in het proces om goede kwaliteit van zorg in de keten en continuïteit van zorg voor de gehele regio van Franciscus Gasthuis & Vlietland te waarborgen'. Het ziekenhuis is bezig met een proces van concentratie van verschillende zorgdisciplines in een van beide vestigingen. De directie van Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft eerder aangegeven de geboortezorg en kindergeneeskunde in zijn geheel te willen onderbrengen in het Gasthuis in Rotterdam.

De werkgroepleden hebben wel aangegeven verder te blijven werken aan het uitwerken van de plannen na de besluitvorming. Die ligt in handen van de raad van bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Morgen heeft de raad van bestuur overleg met de Veiligheidsregio over het plan van het ziekenhuis om de spoedzorg op Franciscus Vlietland te versterken. Tevens wordt dan de rampenopvang in de regio besproken.


Gerelateerd