Geld voor aanpak religieus geweld

10-01-2018 Gezond Redactie

Jongerenwerker in gesprek; foto: NCTB

SCHIEDAM  - Schiedam is een van de twintig gemeenten in Nederland die dit jaar geld ontvangen van het rijk voor de aanpak van radicalisering en jihadisme. In totaal gaat het voor de twintig steden om een bedrag van bijna zes miljoen euro.

Dit maakt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTB) bekend. Schiedam komt in aanmerking voor ruim 143 duizend euro.

Het geld is bedoeld voor gerichte preventie en versterking van de persoonsgerichte aanpak die er voor moet zorgen dat (jonge)mensen niet kiezen voor radicaal religieus (in de regel islamitisch) geweld. Het is voor het derde jaar dat het Rijk geld uittrekt voor de lokale aanpak van radicalisering. De afgelopen twee jaar is in totaal ongeveer dertien miljoen euro beschikbaar gesteld. De toegekende bedragen voor dit jaar zijn gebaseerd op de door de gemeenten aangeleverde plannen. Den Haag ontvangt verreweg het grootste bedrag van meer dan een miljoen euro. Ook Utrecht krijgt een groot deel van het budget, 817.710 euro, Rotterdam 781.380 euro.