Goedkope zorgverzekering mogelijk voor meer Schiedammers

23-11-2016 Gezond Redactie

SCHIEDAM - Meer mensen in Schiedam kunnen gebruik gaan maken van de collectieve aanvullende zorgverzekering (CAV). De drempel die daarvoor geldt, gaat van 110 naar 120 procent van de bijstandsnorm.

De CAV is een gezamenlijke zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en bestaat uit een basisverzekering in combinatie met een aanvullende verzekering. De dekking van de aanvullende verzekering is vaak uitgebreid met extra vergoedingen, zoals voor brillen, de eigen bijdragen in de Wmo en de tandarts. De premie is gunstig omdat gemeenten een extra bijdrage geven en men van de zorgverzekeraar korting ontvangt.

De gemeente Schiedam biedt de CAV aan samen met zorgverzekeraar DSW.  Tot uiterlijk 31 december van dit jaar kunnen Schiedammers met een laag inkomen wisselen van zorgverzekeraar en overstappen naar DSW om voor de CAV in aanmerking te komen. Stroomopwaarts regelt de uitvoering van de CAV namens Schiedam; mensen kunnen daar met hun vragen terecht. DSW regelt de opzegging van de lopende zorgverzekering. Overigens kunnen mensen alleen overstappen naar DSW als ze geen betalingsachterstand hebben bij hun huidige zorgverzekeraar.

De regeling bestond al, alleen lag de inkomensgrens tot nog toe op 110 procent van de zogeheten bijstandsnorm. Voortaan kunnen mensen met een inkomen tot 120 procent van die norm deze verzekering bij DSW afsluiten. Op www.gezondverzekerd.nl kunnen ze zien of ze ervoor in aanmerking komen en zich meteen aanmelden. Het is daar ook mogelijk te vergellijken met de huidige zorgverzekering.

Wethouder Mario Stam gunt Schiedammers deze vorm van bijzondere bijstand: “Als je weinig geld hebt, kan de goedkopere collectieve aanvullende verzekering al veel verschil maken."  Belangrijk is volgens hem dat mensen die voor de CAV in aanmerking komen, weet hebben van de regeling. "Mensen met een bijstandsuitkering krijgen bericht thuis van Stroomopwaarts, maar de groep is natuurlijk groter. Dus slaan we de komende maand flink op de trom om Schiedammers te wijzen op deze collectieve aanvullende verzekering die we in samenwerking met DSW aanbieden.”
Gerelateerd