Hitteplan en smogwaarschuwing

06-08-2020 Gezond Redactie


SCHIEDAM - De DCMR vestigt de aandacht op de hitte die vandaag en de komende dagen verwacht wordt en de gevolgen die dit kan hebben op de kwaliteit van de atmosfeer.

Het is warm vandaag. En het wordt nog veel warmer de komende dagen. Voor veel mensen betekent dat genieten op het strand of in de tuin. Voor anderen is het niet zo fijn en voor groepen kwetsbare mensen brengt het hete weer zelfs risico’s met zich mee

Het RIVM activeert vandaag het Nationaal Hitteplan. "Ook geldt er een smogwaarschuwing", aldus de DCMR. Het Nationaal hitteplan en de smogwaarschuwing gelden voor heel het land. Volgens het KNMI kan het warme weer nog tot na het weekend aanhouden.

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen, zo legt de Schiedamse milieudienst uit. "In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel vastgesteld. Bij (dreigende) overschrijding van deze waarde kunnen mensen die gevoelig zijn voor smog, klachten krijgen. Het RIVM brengt dan een waarschuwing uit. De luchtkwaliteit is dan 'slecht' volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex."

Het Nationaal Hitteplan is in feite een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen en een oproep om extra op elkaar te letten. Het hitteplan is vooral bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting.

Wat kunt u doen?
- Drink voldoende;
- Draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon;
- Zoek de schaduw op;
- Smeer de huid in met zonnebrandcrème;
- Beperk lichamelijke inspanning in de middag en vroege avond;
- Houd de woning koel door zonwering, ventilator of airconditioning;
- Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben.

Actuele en verwachte smogniveaus zijn te vinden op I: www.luchtmeetnet.nl. "Hier kunt u ook de luchtkwaliteit op uw locatie en de gemeten concentraties op meetpunten van RIVM, GGD Adam, DCMR, OMWB, ODRA en RUDZL vinden", aldus de DCMR.Gerelateerd