Huisartsen en specialisten tekenen vrede

16-12-2016 Gezond Redactie

Vier artsen tekenen tijdens de kerstborrel het manifest; (vlnr) Baran, Vrijland, Van Marle en Sprij

SCHIEDAM - De huisartsen uit de regio en de medisch-specialisten van Franciscus Gasthuis & Vlietland leggen hun ruzie bij. Gisteren ondertekenden vertegenwoordigers van beide groepen een manifest waarin ze stellen 'samen garant te staan voor kwalitatief goede zorg' in de Nieuwe Waterwegregio.

In oktober liep de onenigheid tussen beide groepen - wederom - hoog op vanwege de gang van zaken rond de nachtelijke sluiting van de Spoedeisende Hulp in het Vlietlandziekenuis. Eerder al klonken verwijten over en weer toen de verhuizing van de kindergeneeskunde en geboortezorg van Schiedam naar Rotterdam aan de orde was. De huisartsen gaven aan een verhuizing te overwegen van de huisartsenpost, nu nog ondergebracht in het Franciscus Vlietland. Wat de samenwerkende huisartsen, verenigd in de Huisartsenkring Westland Schieland Delfland en Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord vooral dwars zat was de wijze van samenwerken en communiceren van het Franciscus Gasthuis & Vlietland - of liever gezegd het ontbreken daarvan. De artsen van het ziekenhuis waren gepikeerd over deze verwijten en vonden dat de huisartsen met hun protest over de schreef gingen.

Met het manifest, ondertekend door Wietske Vrijland en Alexander van Marle namens de ziekenhuisspecialisten en Bram Sprij en Hatin Baran namens de huisartsen, wordt het belang van partnerschap en samenwerking onderstreept. Door nieuwe afspraken te maken en uitgangspunten te herijken, wil Franciscus & Vlietland zorgen dat deze spanning verleden tijd is. "Goede zorg voor onze patiënten is wat huisartsen en medisch specialisten bindt", aldus Vrijland, voorzitter van de medische staf van het ziekenhuis. "Met dit manifest kunnen we verder, zodat we in de toekomst ook goede zorg kunnen blijven leveren."

In het manifest wordt volgens huisarts Sprij onder meer het eigen karakter van de Nieuwe Waterwegregio erkend - en het belang van een volwaardige ziekenhuislocatie voor het gebied. "Het manifest is een eerste stap in bijvoorbeeld het vormgeven van acute zorg voor de regio, waaronder goede opvang van acuut zieke kinderen."Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date