Huisartsen zeggen vertrouwen in ziekenhuisbestuur op

30-06-2016 Gezond Redactie

SCHIEDAM - De huisartsen van de regio Nieuwe Waterweg-Noord en van de noordelijker regio's Delft, Westland en Oostland (onder meer Pijnacker, Bleiswjk en Berkel) zeggen het vertrouwen in de raad van bestuur van het Franciscus Gasthuis & Vlietland op. De actie wordt onderschreven door Zorgorganisatie Eerste Lijn in Naaldwijk, dat de huisartsen ondersteunt op het gebied van onder meer GGZ zorg, ouderenzorg en geboortezorg.

Reden voor de stap is de gang van zaken tijdens het proces tot besluitvorming over de zorgconcentratie in de twee ziekenhuizen van de fusie-instelling. "De gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben de relatie tussen het ziekenhuis, de specialisten en huisartsen in de regio Nieuwe Waterweg-Noord ernstig beschadigd", zo  stellen de huisartsen in een schrijven aan het ziekenhuis. Het vertrouwen van de artsen dat er was, is door het beleid en de keuzes die het ziekenhuisbestuur heeft gemaakt, verdwenen. "De wijze waarop u de fusie vorm geeft, druist in tegen de uitgangspunten van de fusie: concentreren wat moet, behouden wat kan."

De artsen uit de regio verschillen vooral met de ziekenhuistop van mening over de geboortezorg, de klinische kindergeneeskunde en de acute zorg. Die behoren volgens hen in Schiedam in het ziekenhuis aanwezig te blijven. "De afgelopen maanden zijn gekenmerkt door vruchteloos overleg. Nimmer hebben wij als regionale huisartsen het idee gehad dat ons standpunt ertoe deed en serieus werd meegenomen in de besluitvorming door de raad van bestuur", aldus voorzitter Bram Sprij van de kring Nieuwe Waterweg-Noord/Delft, Westland en Oostland van de Landelijke Huisartsenvereniging.

De huisartsen vergaderden afgelopen dinsdag en hebben toen besloten het vertrouwen in de ziekenhuisdirectie op te zeggen. "Het vertrouwen is zodanig is geschaad, dat het voor ons voorlopig niet mogelijk is om te participeren in nieuwe samenwerkingstrajecten."

.Gerelateerd