Hulp voor mensen in urgente financiële nood

18-02-2021 Gezond Redactie


SCHIEDAM - Een noodhulpbureau waar mensen snel hulp kunnen vragen en krijgen als zij urgente financiële problemen hebben. Dat moet SUN Waterweg worden, een initiatief van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Stichting Urgente Noden Waterweg moet een noodfonds worden dat van pas komt als andere voorzieningen niet toereikend blijken te zijn.

“Zeker door Corona zijn er veel mensen in acute nood”, zegt wethouder Duncan Ruseler. “Door dit fonds kunnen we hen nu sneller helpen met heel praktische zaken. Zo kunnen we een deel van de stress wegnemen en voorkomen dat een situatie onnodig escaleert, waardoor de maatschappij op kosten wordt gejaagd. Ik ben erg blij dat ook private partijen in onze gemeente hierbij willen helpen.”

Het noodfonds kan giften direct uitbetalen, in tegenstelling tot uitkeringen vanuit de gemeente waar mensen te maken krijgen met een behandelingstermijn. Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. stelt een startfonds beschikbaar van honderdduizend euro.

In SUN Waterweg gaan professionele hulp- en dienstverleners, de gemeenten en donateurs samenwerken. Een gift vanuit het noodhulpbureau bedraagt maximaal duizend euro. Dit kan, naast financiële ondersteuning, ook hulp in natura zijn, zoals de aanschaf van een nieuwe wasmachine of een bril.

Aanvragen voor een gift kunnen worden ingediend door maatschappelijke hulp- en dienstverleners voor cliënten die in een noodsituatie verkeren. Meer informatie is te vinden op I: www.sunwaterweg.nl.Gerelateerd