Iedere Schiedammer zo zijn beperkingen

12-10-2016 Gezond Redactie

SCHIEDAM – Wat we al vermoedden blijkt waar: ieder heeft zo zijn beperkingen. In de statistieken worden 33.228 gevallen van een lichamelijke of geestelijke beperking in Schiedam aangegeven. Schiedam telt ruim 77.000 inwoners.

De gemeente Schiedam kondigde gisteren in samenwerking met Sport Mee de dag 'Sporten met een beperking' aan, komende zaterdag in de Margriethal, voor mensen met uit het hele Rijnmondgebied. Heel veel mensen uit de stad kunnen zich dus aangesproken voelen om mee te doen.

Als logische vraag kwam bij de presentatie van de sportdag op: “Om hoeveel mensen gaat het?” De gemeente komt nu met een leerzaam overzicht, dat een bijzondere blik geeft op de mensen in onze straat, stad en streek die door het leven moeten met een beperking. Daarvan zijn er overigens vele soorten en maten, beperkingen: je kunt in een rolstoel zitten, je kunt slecht horen of zien, je kunt geestelijk in de war zijn en anderszins lichamelijk problemen hebben.

De gemeente houdt een mooi overzicht bij. Met concrete gegevens (zoals de mensen in een rolstoel of scootmobiel) of op basis van schattingen. Onderstaande cijfers gelden voor het jaar 2014.

Toen bleken er in Schiedam 949 mensen in een rolstoel te zitten – en 976 in een scootmobiel. Niet duidelijk is of de dubbeltellingen eruit zijn gehaald – want zijn er mensen die zich zowel in een rolstoel als een scootmobiel voortbewegen. De rollators zijn in ieder geval niet meegeteld.

Regelmatig hoorde ik vroeerg thuis – en met grote regelmaat nog steeds op straat – roepen: 'Je bent toch niet doof?” Of: “Je bent Oost-Indisch doof.” Meer dan elfduizend mensen blijken in de stad daarwerkelijk 'een auditieve beperking' te hebben. Voor ouderen die last hebben van een teruglopen gehoor verwacht je dat wellicht, en zij vormen met 7727 mensen (boven de 65) ook het grootste deel van de groep; maar 3825 mensen onder de 65 blijken ook gehoorproblemen te hebben. Voor de goede orde: de norm is het antwoord op de vraag of iemand een gesprek in een groep van drie of meer mensen goed kan volgen.

Opmerkelijk is dat het aantal mensen met visuele problemen hoger ligt; de loopt tegen de achttienduizend. Doorslaggevend zijn hier de vragen: 'kleine letters in de krant kan ik lezen' en 'op een afstand van vier meter herken ik het gezicht van iemand'. Zij die met 'ja, met grote moeite’ of ‘nee, dat kan ik niet’ antwoordden, worden in dit overzicht meegenomen. Het gaat dan om 12011 ouderen (65+) en 5738 jonge mensen.

Uit cijfers van de Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) valt op te maken dat 733 Schiedammers verstandelijke beperkingen hebben. 215 Van hen wonen in een tehuis.

Hetzelfde instituut komt met 937 mensen met psychische problemen. Al deze mensen hebben 'een indicatie'. Die CIZ-indicatie hebben ook 144 Schiedammers met een lichamelijke handicap. En dan zijn er nog 1552 mensen met een somatische of psychogeriatrische aandoening, zoals dementie.

De cijfers in Vlaardingen en Maassluis zijn overigens over de grote lijn vergelijkbaar, gecorrigeerd voor het aantal inwoners. In Schiedam blijken echter aanzienlijk meer mensen met gehoorproblemen, ook relatief en ook wel meer mensen met problemen aan de ogen. Er zijn - ook absoluut - wat meer mensen met een geestelijke handicap in Vlaardingen; dat kan te maken hebben met de aanwezigheid van tehuizen. In Schiedam wonen juist meer mensen met een psychische beperking 'intramuraal', en relatief minder thuis.

Maar de echte slag die de cijferaars moeten maken om een goed beeld te krijgen van de mensen met beperkingen in de stad, is natuurlijk om 'dubbeltellingen' te vermijden. Mensen met slechte ogen die in een rolstoel zitten, iemand met psychische klachten die ook dementie krijgt. Hoeveel mensen daarom zaterdag te verwachten zijn op 'Sporten met een beperking' blijft ongewis.

Hoe dan ook: het zou geweldig zijn als veel Schiedammers-met-beperkingen, die nu nog niet toekomen aan sport, na een bezoek aan de Margriethal, structureel aan het sporten gaan. Omdat het zo lekker is om met elkaar tot een mooi samenspel te komen.Gerelateerd