In Schiedam leert ieder kind zwemmen, toch?

08-06-2021 Gezond Redactie


SCHIEDAM - Hoe is het gesteld met de zwemvaardigheid van Schiedamse kinderen? Dat wil de Pvda in Schiedam graag weten van burgemeester & wethouders, vooral omdat er aanleiding is om aan te nemen dat het antwoord zorgelijk stemt.

Bedenk bijvoorbeeld dat afgelopen jaar de zwembaden lang dicht waren. De PvdA maakte zich al vaker en eerder druk over de zelfredzaamheid van kinderen in het water. Het is de fractie nu te stil rond het onderwerp, reden waarom het van het college antwoord wil op enkele prangende vragen. "Heeft het college een beeld van het aantal kinderen in Schiedam dat op einde van de basisschoolleeftijd nog geen zwemdiploma A heeft? Zo nee, bent u bereid dit in kaart te brengen?"

Kunnen zwemmen is geen luxe maar noodzaak, aldus de socialisten. "In een waterrijke stad als Schiedam is kunnen zwemmen meer dan een gezonde vorm van sporten, bewegen. Met name voor kinderen is het van levensbelang." De raad nam in 2018 een motie van de PvdA aan waarin dit belang werd onderstreept: 'Ieder kind leert zwemmen'.

Dit naar aanleiding van het schoolzwemmen dat is gestopt. Zijn daar afdoende alternatieven in de plaats gekomen die maken de Schiedamse kinderen zich in het water kunnen redden? "Kan het college aangeven wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot wachtlijsten bij de Schiedamse zwembaden en zwemscholen, zwemverenigingen? Hoeveel kinderen staan er momenteel ingeschreven en zien de zwembaden een toename ten opzichte van voor de crisis?" Hoe zien deze aanbieders de situatie zelf?

In de Coronacrisis waren zwembaden lang dicht. "Zijn er door de sluiting van de zwembaden tijdens de lockdown achterstanden ontstaan bij kinderen die al zwemles hadden, welke mogelijkheden ziet het college om deze aan te pakken?", zo vraagt de PvdA het college. En: "Welke mogelijkheden ziet het college om wachtlijsten weg te werken?" Waar het sowieso nodig is dat er voldoende zwemwater in de stad is. Maar dat spreekt voor zich, toch - zo laat de fractie niet na nog even na te vragen.Gerelateerd