Karssen voorzitter nieuwe cliëntenraad ziekenhuis

19-05-2016 Gezond Redactie

SCHIEDAM – Koos Karssen is benoemd tot voorzitter van de Cliëntenraad Franciscus Gasthuis & Vlietland. Voorafgaand aan de benoeming van de oud-burgemeester van Maassluis heeft Mark Janssen namens de raad van bestuur van het ziekenhuis, de regeling voor de gefuseerde cliëntenraad ondertekend.

Karssen brengt veel regionale kennis en contacten en bestuurlijke ervaring met zich mee; die kunnen een belangrijke toegevoegde waarde, aldus de cliëntenraad.

De Cliëntenraad Franciscus Gasthuis & Vlietland is een onafhankelijk adviesorgaan in het ziekenhuis en behartigt de belangen van de patiënten. De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de ziekenhuisbestuurders over (in)direct gerelateerde cliëntenbelangen. De raad werkt met (ad hoc) commissies en werkgroepen op het gebied van bouw, communicatie, klantgerichtheid/gastvrijheid, kwaliteit en patiëntveiligheid, digitaal patiëntendossier en menu’s voor patiënten.

In de huidige raad nemen dertien raadsleden zitting; zeven afkomstig uit Franciscus Gasthuis en zes uit Franciscus Vlietland. Volgens de raad 'maakt het niet uit van welke locatie een raadslid afkomstig is'; iedereen denkt mee en vraagstukken worden benaderd vanuit het patiënten perspectief. “Voor echte locatiegebonden aspecten worden ad-hoc werkgroepen opgericht.”Gerelateerd