Katholieke vieringen met deelnemers voorzichtig hervat

20-06-2020 Gezond Redactie


SCHIEDAM – Parochie De Goede Herder heeft afgelopen week voorzichtig zijn liturgievieringen hervat.

Afgelopen woensdag was er voor het eerst in de Liduinabasiliek weer een eucharistie die toegankelijk was voor kerkgangers. De afgelopen maanden hielden pastoor Charles Duynstee en zijn collega’s hun vieringen waarin de herdenking van Jezus’ dood en verrijzenis centraal staat, samen met enkele betrokkenen die konden zorgen voor opname van beelden en ‘uitzending’ ervan via You Tube.

Er waren woensdagochtend 23 parochianen aanwezig in de viering, aldus Duynstee. Hij had zeer opgezien tegen het hervatten van de missen, vooral vanwege de maatregelen die genomen moesten worden in de strijd tegen verspreiding van het Coronavirus. Verplichte looproutes, verplicht desinfecteren van de handen, ver uit elkaar zitten van de maximaal dertig aanwezigen, de communie uitreiken met behulp van een tang en gebruik van een spatscherm om verder contact te vermijden. Achteraf viel het ‘gedoe’ de pastoor mee. “De mensen waren zeer dankbaar.”

Morgen, op zondag, net zoals vanavond, was er geen viering in de basiliek, noch in de andere kerken van de parochie. Pas op 5 juli zal de eerste zondagsdienst (of eigenlijk op de zaterdag daarvoor) gehouden worden en dat mag dan met honderd aanwezigen.

Verder zullen in Schiedam ook in de Jacobuskerk en de St.Jan-Visitatie in Nieuwland vanaf 5 juli op zondag weer kerkvieringen gehouden worden, net als op dinsdagochtend in de Jacobuskerk. In de Heilig Hartkerk worden geen vieringen meer gehouden tot de sluitingsviering die in september gepland staat.

Deelname aan de vieringen staat ieder vrij, maar aanmelding vooraf is gewenst. Dat kan per telefoon of mail. Dat kan via verschillende telefoonnummers en adressen per kerk, te vinden in de zomereditie van het blad Kerk aan de Waterweg.

Tot en met 28 juni zal nog twee keer een viering op het You Tube-kanaal van de parochie worden vertoond, opgenomen in kerken in Vlaardingen en Maassluis.