Kraam niet voor 2019 naar Rotterdam

03-11-2017 Gezond Redactie

SCHIEDAM - De kraamzorg van het Franciscus Vlietland en de kindergeneeskunde blijven in 2018 in Schiedam.

Die stap betekent niet dat het ziekenhuis van zijn verhuisplannen van de kinderafdeling en de geboortezorg naar Rotterdam afziet.

Dit meldt de gemeente Schiedam in een persbericht. Op zijn vroegst in 2019 wordt de geplande verhuizing naar het Franciscus Gasthuis aan de Kleiweg geregeld. Het ziekenhuis liet tot dusver steeds weten dat de verhuizing niet voor 2018 aan de orde zou zijn. Zwangere vrouwen kregen de afgelopen tijd van verloskundigen al te horen dat zij zonder meer nog in het Vlietland hun kindje ter wereld konden brengen.

De gesprekken van het ziekenhuis met de verloskundigen uit de regio, over de manier waarop de integrale geboortezorg vorm moet krijgen, worden vooralsnog voortgezet. Ziekenhuis en verloskundigen verschillen van mening over de wenselijkheid van de verhuizing. Het ziekenhuis stelt dat concentratie van de zorg op één locatie goedkoper is en leidt tot veiliger zorg. Die locatie moet Rotterdam zijn, omdat daar meer faciliteiten zijn voor acute zorg, zoals een medisch team aanwezig is dat ernstige spoed aan kan: chirurgen, anesthesisten, toegeruste verpleegkundigen en traumatologen. “Zo'n apparaat aanhouden op twee locaties is duur; het betekent relatief veel wachten (tot de patiënten komen -red.)”, zo stelde ziekenhuisdirecteur Karen Kruijthof eerder tegen Schiedam24 (zie hier). De ziekenhuis-directie wil dat Franciscus Gasthuis zich concentreert op de acute en complexe zorg, en het Vlietland op planbare zorg.

De verloskundigen vrezen juist onveiliger bevallingen. En zij denken dat de kosten niet van de geboortezorg niet dalen, maar stijgen. Verloskundige Kirsten Dingemans stelde het in gesprek met Schedam24 (zie hier) onbegrijpelijk te vinden dat wordt gedacht dat zwangere vrouwen het openbaar vervoer kunnen nemen naar het ziekenhuis om te bevallen. ¨Je denkt toch niet dat als ik word gebeld door een vrouw dat haar vliezen zijn gebroken, dat ik dan zeg: stap maar in de tram? Dan bel ik een ambulance.” Het is te verwachten dat er meer A1- (acute bedreiging) en A2- (geen direct levensgevaar) ritten in de ambulance worden gemaakt. “Die kosten ook 1300 en 800 euro per rit.” Daar gaat je winst. ¨ Een ander element dat gaat spelen bij een verhuizing uit Schiedam dat haar tegen staat is dat zij als verloskundige anderes keuze zal maken, in haar risicoselectie. Wie weet dat een ziekenhuis verder weg is, gaat eerder op zeker. Dan is een besluit om in het ziekenhuis te bevallen sneller gemaakt. Dat zet de praktijk van het thuisbevallen(nu nog maar in één op de vijf bevallingen) verder onder druk - en drijft de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg op.

In de ogen van de verloskundigen is de verhuizing op zijn best goed voor een suboptimalisatie: het ziekenhuis neemt een besluit waar men zelf baat bij denkt te hebben, dat vele mensen raakt. Die mensen hebben de nadelen, financieel, maar vooral op een zo belangrijk moment in een mensenleven als dat van de bevalling.

Volgens het bericht van de gemeente is nu afgesproken in het overleg tussen vertegenwoordigers van Franciscus Gasthuis & Vlietland, huisartsen en verloskundigen uit de regio en de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Nissewaard, dat tot stand kwam als gevolg van de weerstand tegen de voorgenomen verhuizing, dat de gesprekken van het ziekenhuis met de verloskundigen uit de regio worden voortgezet. Het gaat dan over de manier waarop de integrale geboortezorg in het Waterweggebied in de toekomst vorm moet krijgen.

De werkgroep die is opgericht om de mogelijkheden van een geboortecentrum in de Waterwegregio in kaart te brengen, heeft nog geen ei kunnen leggen waar de verschillende betrokken partijen zich in kunnen vinden.

De huisartsen en de kinderartsen van Franciscus Vlietland zijn verder overeengekomen,dat ook in de toekomst bepaalde categorieën kinderen enkele nachten kunnen worden opgenomen op de locatie Vlietland. Heel zieke kinderen, van wie wordt verwacht dat ze veel langer moet blijven, worden te zijner tijd overgeplaatst naar Rotterdam.Gerelateerd