Kraamzorg volgend jaar nog in Schiedam

14-10-2015 Gezond Redactie

SCHIEDAM - De verhuizing van de kraamzorg van het Franciscus Vlietland naar Franciscus Gasthuis zal volgend jaar nog niet plaatsvinden. Die conclusie valt te trekken uit een toelichting van de ziekenhuisgroep op de ongerustheid die door het mogelijke vertrek van de kraamafdeling uit Schiedam is ontstaan.

Franciscus Gasthuis & Vlietland onderkent dat er de afgelopen weken 'ongerustheid is ontstaan over het mogelijk samengaan (concentratie) van de geboortezorg van Franciscus Vlietland en Franciscus Gasthuis', aldus de toelichting. “Op dit moment zijn wij met onder meer de verloskundigen in gesprek om tot een goede verantwoorde inrichting van de geboortezorg in de regio te komen.”

De mogelijke bundeling van de kraamzorg in één ziekenhuis staat niet op zich, zegt het ziekenhuisbestuur, maar past in een breder kader. Dat is de achtergond van een fusieziekenhuis, dat ontstond na het starten van een bestuurlijke samenwerking bijna drie jaar geleden, en een formele fusie op 1 januari van dit jaar. Deze stappen werden gezet omdat de bestuurders enkele belangrijke ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg voor ogen hadden. “De motivatie en visie hingen samen met de ambitie van de ziekenhuizen om te voldoen aan alle ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg, zoals de – in onze ogen terechte – steeds strenger wordende kwaliteits- en veiligheidseisen, de nadruk op de samenwerking binnen de keten en de opgelegde kostenreductie. De grondslag van de fusie was toen al (in 2012, red.) dat concentratie van bepaalde behandelingen nodig is om aan deze ontwikkelingen invulling te geven.”

Nu stelt het ziekenhuis dat het concentreren van zorg op één locatie, grote voordelen met zich meebrengt. Ontwikkelingen gingen de afgelopen jaren inderdaad zoals gedacht, richting scherpere kwaliteits- en veiligheidseisen en volumenormen. Die aanscherping zal verder gaan, aldus het bestuur.

In reactie daarop is de afgelopen tijd werk gemaakt van juiste en actuele patiëntinformatie op alle locaties van de groep (behalve de twee ziekenhuizen ook in de drie poliklinieken in Maassluis, Hoogvliet en Berkel en Rodenrijs). “Dit betekent dat wij op iedere locatie beschikken over het volledige patiëntendossier.” In het laatste kwartaal van 2016 zal de groep volgens het bestuur over een 'nieuw, meest-modern patiëntendossier beschikken'. “De grootschaliger concentratie van de zorg willen wij na de invoering van dit nieuwe patiëntendossier - in 2017 - ter hand nemen”, zo stelt de bestuurstoelichting tenslotte.

 Gerelateerd