Liduina als voorbeeld om te delen

01-05-2016 Gezond Redactie

SCHIEDAM – Zorg voor de gevangenen, de vluchtelingen, de armen. De zeven gemeenschappen rond de katholieke kerken van het Waterweggebied hebben daar de afgelopen weken werk van gemaakt. De vruchten van hun inzet presenteerden zij vandaag, in de Schiedamse basiliek, op het Liduinafeest.

Voor het eerst werd dat feest gevierd op de zondag voor Hemelvaartsdag, zoals dat de traditie moet worden. Een kleine honderd mensen deed actief mee, een veelvoud daarvan zag de relikwie”en van de stadsheilige door de Schiedamse straten trekken. En trok nogal eens de telefoon. “Deze gaat naar China”, riep een fotograferende getuige.

Parochie De Goede Herder greep het Liduinafeest aan voor een uitgebreid project. In de katholieke kerk staan dit jaar 'de werken van barmhartigheid' centraal. Een themajaar, bedoeld om ieder aan te sporen om zich heen te kijken en behoeftigen nabij te zijn. Het feest rond de Schiedamse stadsheilige – 'bij wie het delen nooit ophield' – zou een mooie bekroning zijn van twee weken gerichte barmhartigheid. Het voorbeeld kwam uit de bijbel: daar omschrijft de evangelist Matteüs de zeven 'werken': de hongerigen spijzen; de dorstigen laven; de naakten kleden; de vreemdelingen herbergen; de zieken verzorgen; de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

In een gebedsdienst aan het begin van de middag kwam het zweet dat door de katholieken en anderen werd geplengd in deze werken de afgelopen weken, tot uitdrukking. De zeven kerken van de parochie presenteerden de vruchten van hun inzet. Een middag met 45 zieken en ouderen, de ontvangst van vluchtelingen in de kerk, bij de viering maar ook bij de maaltijd, het sturen van Pinkstergroeten aan gevangenen in De Schie in Rotterdam en actieve deelname in vieringen aldaar, het inzamelen van voedingsmiddelen voor de Voedselbank, het gebeurde allemaal de afgelopen weken. In de Gorzen werden met 'de naakten kleden' in gedachten, honderd zakken met kleding bij elkaar gebracht, met assistentie van drie scholen en de mensen van De Kleine Ambassade.In Kethel werd stilgestaan bij het begraven van de doden, onder meer door het leggen van bloemen op het graf van dierbaren.

De ervaringen zijn samen te vatten in het gedicht God incognito van Karel Eykman dat werd voorgelezen: de een zegt 'wat jij deed vond ik klasse' en de ander zegt 'volgens mij heb ik jou nooit eerder gezien'. Totdat blijkt dat de ander al doende wel heel wat mensen heeft geholpen en de een zegt: “Wat jij deed voor Anna, Jos of Henk, dat deed je evengoed en evenveel voor mij.”

Daarna trokken de katholieken de kerk uit, om met een rondje langs de plekken met een betekenis in het leven van Liduina, de stadsheilige te herdenken. Liduina, dat voorbeeld van hoe je barmhartig kunt zijn, ondanks tegenslag en ziekte.

Met dank aan Paul Meuldijk

 

Bekijk de foto'sGerelateerd