Liduinaprocessie wordt traditie

15-02-2017 Gezond Redactie

SCHIEDAM - In 2015 was het Liduinajaar in Schiedam. Dat was voor verschillende organisaties in de stad aanleiding een processie door de binnenstad te organiseren. Die rondgang verliep dusdanig dat de parochie besloot om er een jaarlijks evenement van te maken.

Dit jaar wordt op 21 mei het Liduinafeest gevierd, met onder meer de processie door de stad. ’s Middags trekken de deelnemers langs de plaatsen die herinneren aan het leven van de stadsheilige. De relieken van Liduina worden hierbij meegedragen. De processie begint om twee uur. Iedereen die wil, kan meelopen. De aanvang is in de Schiedamse basiliek H. Liduina / OLV Rozenkrans.

De processie komt na ongeveer een half uur aan bij de Grote of St.-Janskerk. Deze kerk stamt uit de middeleeuwen en Liduina kwam er vaak. Daar is een korte, oecumenische dienst.

Voorafgaand aan de processie is er vanaf kwart over één een gebedsdienst in de basiliek rond de zeven Ik-ben-woorden uit het Johannesevangelie. Deze zeven facetten van de persoon van Jezus Christus hebben de weken voorafgaand aan het Liduinafeest centraal gestaan in De Goede Herderparochie in de drie Waterwegsteden. Elk van de zeven deelgemeenschappen van de parochie heeft een Ik-ben-woord belicht, in lezing, gesprek, wandeling en ontmoeting.

Gerelateerd