Meedenken over de ideale patiënten-reis

17-11-2021 Gezond Redactie

Tijdens meerdere sessies doorliepen de partijen de verschillende fasen en gebeurtenissen waar een patiënt mee te maken krijgt als hij of zij met spoed zorg nodig heeft; foto: Huisartsenposten Schievliet


SCHIEDAM - Ter voorbereiding op de intensievere samenwerking in de spoedzorg tussen Huisartsenposten Schievliet, locatie Schiedam en Franciscus Gasthuis & Vlietland, zijn de cliëntenraden van de huisartsenpost en het ziekenhuis uitgenodigd om mee te denken over de ideale patiënten-reis.

Tijdens meerdere sessies doorliepen ze de verschillende fasen en gebeurtenissen waar een patiënt mee te maken krijgt als hij of zij met spoed zorg nodig heeft. Van het vooraf informeren over waar patiënten terecht kunnen voor spoedzorg tot de fysieke binnenkomst, het aanmelden, de triage en de gezamenlijke zorg. De cliënten hebben op basis van hun ervaringen diverse knel- en verbeterpunten benoemd. Ook werd er rekening gehouden met aspecten zoals onzekerheid en emoties.

"De sessies hebben ervoor gezorgd dat de zorgprofessionals zich nog beter kunnen verplaatsen in het perspectief van de patiënt," zo is te lezen op de sociale media van Huisartsenposten Schievliet. "Het heeft veel goede, waardevolle en nieuwe inzichten opgeleverd waarmee we het zorgproces nog beter kunnen afstemmen op de behoeften van de patiënten."