Meer klachten over vliegveld, minder vanuit Schiedam

15-05-2018 Gezond Redactie

ROTTERDAM - Het aantal klachten over vliegverkeer in het Rijnmondgebied steeg afgelopen jaar van 13.388 naar 17.656. Het aantal klachten uit Schiedam daalde echter. Dat blijkt uit een analyse van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR).

Die analyse werd opgesteld in opdracht van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport. Opvallend is dat de meeste meldingen gedaan worden over de grote luchtvaart, terwijl het aantal vluchten daarvan daalde, aldus de DCMR.

Ruim zestienduizend meldingen die bij de dienst binnenkwamen gingen over verkeersbewegingen van en naar het Rotterdamse vliegveld - dat is 92 procent van het totaal. Deze klachten kwamen van bijna elfhonderd mensen. Met daarbij de kanttekening dat ruim tienduizend meldingen van twintig bewoners afkomstig waren. Overigens groeit de groep 'incidentele klagers' aanzienlijk, aldus de DCMR.

Opmerkelijk is dat het aantal klachten vooral groeit uit steden en dorpen ten noorden en oosten van het vliegveld, terwijl het aantal meldingen uit Schiedam, Delft en Overschie daalt. Schiedammers blijven vergeleken met andere omwonenden wel een aanzienlijke bron van klachten over 'Zestienhoven'.

De DCMR schrijft de toename van het aantal meldingen toe aan onder meer de zogenaamde 'interferentie' met Schipholverkeer. Vliegtuigen die op Schiphol moeten landen of opstijgen, zitten het Rotterdamse luchtverkeer in de weg. Dat moet daardoor vaker van de route afwijken. "Deze situatie treedt onder meer op bij een bepaalde baancombinatie op Schiphol in relatie tot de baanrichting die op Rotterdam in gebruik is", aldus de DCMR, die stelt dat bij deze afwijkende vluchten de kans dat er een melding wordt ingediend drie keer zo groot is.

Daarmee verbandhoudend is een tweede verklaring van de milieudienst: er is sprake van een toename van verkeersbewegingen met een andere bestemming dan Zestienhoven boven het Rijnmondgebied. "Het aantal meldingen hierover neemt jaarlijks toe." Wat mogelijk ook een rol speelt: afgelopen jaar werd er vanwege de uitbreidingplannen veel gesproken over de luchthaven, in onder meer de politiek en media, en daarmee ook in de huiskamers van de woningen onder de vliegtuigen.

De DCMR adviseert om met alle betrokken partijen structureel te werken aan het beperken van hinder. "Nader onderzoek naar de haalbaarheid van de geïnventariseerde geluid reducerende en hinder beperkende maatregelen zou daarbij een eerste stap zijn, waarna prioritering kan plaatsvinden van de meest kansrijke maatregelen."Gerelateerd