Minder tests, minder infecties in sneeuwweek

21-02-2021 Gezond Redactie

Maar het percentage positieve tests steeg, zo toont deze grafiek van de GGD Rotterdam-Rijnmond


SCHIEDAM – Heel verrassend is het niet: Schiedammers hebben zich minder bij de GGD laten testen in de ‘sneeuwweek’, vorige week. Uit die tests valt op te maken dat het oprukken van de Britse mutatie van het virus nog niet zorgt voor veel meer besmettingen.

Het aantal tests afgenomen bij Schiedammers nam met een kleine veertien procent af. 574 Inwoners van de stad lieten zich testen, bij de Fokkerstraat of elders. In de laatste week van 2020 waren dat er bijvoorbeeld nog 1049.

De vraag blijft natuurlijk of er minder tests worden gedaan omdat minder mensen zich ziek voelen, of dat er om andere redenen niet meer zo vaak naar de Fokkerstraat of andere teststraten wordt gegaan, bijvoorbeeld vanwege de sneeuw.

Opmerkelijker is dat het aantal positieve tests minder daalde – dan het aantal afgelegde; die liepen met ongeveer de helft van het aantal afgelegde tests terug. 75 Schiedammers kregen vorige week na het afleggen van de test te horen dat ze besmet waren met Corona.

Dat betekent een percentage ‘positief’ van 13,1 procent. De voorgaande week was dat 12,2 procent, de week daarvoor negen procent. Van de mensen die zich laten testen zijn er dus steeds meer die een infectie hebben opgelopen.

Ook moet gezegd dat in week 2 van dit jaar het percentage positieven 13,8 procent was, dus hoger dan in de afgelopen week. En half oktober was het aandeel besmette mensen onder de testers het hoogst, met 28,9 procent.

De 75 geconstateerde besmettingen in de teststraten zeggen niet alles over het aantal mensen met Corona in de stad. Het totaal aan Schiedammers bij wie het virus werd vastgesteld lag vorige week op 89. Dat betekent dat de GGD werd geïnformeerd over veertien positieve tests die elders werden afgelegd, zoals in het ziekenhuis, bij de huisartsen en in de ouderencentra. Zo zijn de uitbraken in de zorgcentra Driemaassstede en Frankeland duidelijk terug te zien in de cijfers: in week 3 werden er in totaal 186 positieve tests afgenomen bij Schiedammers, meer dan het dubbele van vorige week. In die week bleek het totaal aantal tests dat positief uitpakte ook het dubbele van het aantal dat in de teststraten werd geregistreerd. Toen dus heel veel mensen ook in de verpleeghuizen besmet, vorige week relatief heel weinig, in vergelijking met de mensen die zelf naar een teststraat gingen. Daaruit valt te concluderen dat de uitbraken in de zorgcentra onder de knie zijn.

Het RIVM meldde gisteren voor Schiedam dertien nieuwe besmettingen met Covid, en één ziekenhuisopname.Gerelateerd