Minder wanbetalers zorgpremie in Schiedam

20-10-2019 Gezond Redactie


SCHIEDAM - Het aantal wanbetalers van de zorgpremie is afgelopen jaar in Schiedam flink gedaald. Desondanks kent de stad op Pekela en Rotterdam na in Nederland de meeste mensen die er niet in slagen hun zorgpremie op tijd te betalen.

Schiedam telde in 2018 volgens cijfers verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 3,21 procent wanbetalers. Een jaar eerder was dat percentage nog 3,6.

Een wanbetaler is iemand die minimaal een half jaar achterloopt met het betalen van de zorgpremie. 

Het totaal aantal wanbetalers is niet alleen in Schiedam maar ook in Nederland afgenomen. Sinds de piek in 2014 is het aantal wanbetalers van zorgverzekeringspremies met dertig  procent gedaald, aldus het CBS. Van 298 duizend naar 206 duizend. Van alle personen van achttien jaar en ouder was anderhalf procent afgelopen jaar een wanbetaler. In 2014 was dit nog 2,2 procent. 

De daling wordt door het CBS toegeschreven aan de invoering van een betalingsregeling. "Hierdoor kan iemand met een betalingsachterstand bij zijn zorgverzekeraar versneld uitstromen als wanbetaler. Bij ongewijzigd beleid zou het aantal wanbetalers veel minder sterk zijn afgenomen", aldus het statistisch bureau.

Van de wanbetalers van zorgverzekeringen was ruim zestig procent man. Met 3,2 procent zijn mannen in de leeftijdscategorie van dertig tot 35 jaar het meest voorkomend als wanbetaler van zorgpremies.

Behalve genoemde gemeenten (Rotterdam kende in 2018 3,93 procent wanbetalers) kampen ook Den Haag (3,09 procent) en Lelystad (3,13 procent) met relatief veel mensen die hun zorgpremie niet op tijd betalen. In Vlaardingen is het percentage 2,49 procent. Dat was een jaar eerder 2,6. Gemeenten met de laagste percentages wanbetalers (minder dan 0,4 procent) in 2018 waren Sint-Anthonis, Eersel, Veere, Dinkelland en Rozendaal. De verschillen per gemeente hangen voor een deel samen met de hoogte van het gemiddeld huishoudensinkomen per gemeente, zo meldt het CBS. "Hoe hoger dit inkomen, hoe lager het percentage wanbetalers."

Zie ook dit artikel.Gerelateerd