Nog geen kwart Schiedammers wil organen doneren

05-10-2021 Gezond Redactie


SCHIEDAM - Mensen die wachten op transplantatie van lever of nier, hoornvlies of huid, zetten hun hoop beter niet op Schiedammers. Mochten Schiedammers overlijden, dan zegt nog geen kwart van hen actief dat hun organen gebruikt mogen worden voor transplantatie.

Dat blijkt uit gegevens over de registraties in het Donorregister van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Per 1 juli hadden 10,6 miljoen Nederlanders van achttien jaar of ouder een eigen keuze ingevuld in het Donorregister. Dat is ongeveer driekwart van de volwassen Nederlanders. 4,8 Miljoen van hen geeft toestemming voor orgaandonatie. Het aantal mensen dat expliciet geen toestemming voor orgaandonatie geeft is met 4,3 miljoen bijna net zo groot; anderhalf miljoen Nederlanders hebben aangegeven dat zij willen dat de nabestaanden beslissen.

Nog altijd 3,3 miljoen Nederlanders hebben niet centraal vast laten leggen wat er met hun organen gebeurt, mochten zij overlijden op een manier die donatie mogelijk maakt. Sinds de nieuwe Donorwet, die op 1 juli 2020 inging, staan zij automatisch geregistreerd als potentiële donoren. In het Donorregister staan zij mensen met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

In Schiedam geeft 24 procent expliciet toestemming om na hun dood organen te gebruiken voor transplantatie. Dat is eenzelfde percentage als in Staphorst. In Urk staan relatief de minste mensen achter donatie van hun organen: niet meer van vijftien procent van de voormalige eilandbewoners is daartoe bereid. Daarna volgt de gemeente Neder-Betuwe met 21 procent en daarna de steden Den Haag en Rotterdam met 23 procent. In Vlaardingen is 28 procent van de mensen bereid hun organen af te staan na overlijden, in Maassluis 31 procent, in Delft 34 procent en in Midden-Delfland 42 procent. In geen enkele Nederlandse gemeente geeft een meerderheid van de mensen die een keus in het Donorregister hebben vastgelegd, toestemming om organen uit te nemen voor transplantatie: Oost-Gelre en Roozendaal komen met 46 procent het hoogst in deze. Brabant en de Achterhoek zijn de streken in Nederland waar de mensen het meest achter orgaandonatie staan.

Van de Nederlanders geeft 34,7 procent toestemming voor donatie, 31,2 procent geen toestemming, vindt 10,6 procent dat iemand anders moet beslissen en heeft 23,5 procent 'geen bezwaar', dus feitelijk niets in het Donorregister laten vastleggen.

Vanwege de wetsverandering is het aantal mensen dat een keus heeft vastgelegd wel flink gegroeid. Begin 2020 had 49 procent van de bevolking van achttien jaar of ouder een eigen keuze ingevuld in het Donorregister, op 1 juli dit jaar was dat 75 procent. Daarmee groeide het aantal mensen dat expliciet toestemming gaf voor donatie van 3,8 miljoen naar 4,8 miljoen. Daarnaast zijn er 3,3 miljoen mensen die, omdat ze niets hebben vastgelegd, formeel potentieel donor. Het aantal mensen dat heeft aangegeven echt geen organen beschikbaar te stellen voor donatie groeide in anderhalf jaar van 2,3 tot 4,3 miljoen.

Zie ook dit artikel.Gerelateerd