Noordse Woelmuis profiteert van groene verbindingszone

04-12-2020 Gezond Redactie

Ecologische Verbindingszone Zuidrand; op de foto homepage: de woelmuis; beeld: Staatsbosbeheer


SCHIEDAM - Een groene strook creëren om de Noordse Woelmuis een groter leefgebied te geven. Dat is een van de doelen van het versterken van de groene strook ten noorden van Schiedam waaraan de provincie werkt.

Zuid-Holland presenteert binnenkort een ontwerp voor een deel van de Ecologische Verbindingszone Zuidrand. Dat is de strook in het zuidelijk deel van Midden-Delfland, van Vlaardingen naar Berkel en Rodenrijs. Zie het kaartje hierboven.

De Noordse woelmuis leeft op de Vlietlanden, ten noorden van Vlaardingen. Maar de muis leeft daar geïsoleerd, aldus Staatsbosbeheer. Om het voor de muis mogelijk te maken om door te steken naar een ander natuurgebied waar hij zou kunnen wonen, de Ackerdijkse Plassen, moet er een passage gecreëerd worden waarin de muis kan 'oversteken'.  Zo'n passage is de ecologische verbindingszone. Die is al 'aangelegd', aldus Staatsbosbeheer, tussen het spoor Schiedam-Delft en de Ackerdijkse Plassen, ten oosten van de A13. Nu ligt er een ontwerp voor een vergelijkbare zone tussen de spoorweg en de Vlaardingervaart, een veel langer traject. Zodoende worden de twee recreatiegebieden Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen met elkaar verbonden, aldus Staatsbosbeheer.

De woelmuis leeft op de grens van nat en droog langs de oevers van watergangen. Op zijn route heeft hij soms een iets groter, drassig leefgebied nodig. "De ecologische zone wordt dan ook voornamelijk ingericht langs watergangen. De woelmuis mijdt contact met andere muizen en heeft niets met huizen, bomen en tuinen", aldus Staatsbosbeheer. Uiteraard profiteren ook andere dieren van de groene strook. Op een informatieavond op 16 december worden de plannen uit de doeken gedaan. Het ontwerp dat gepresenteerd wordt is een uitwerking van het schetsontwerp dat in 2017 is gepresenteerd. In verband met de Coronamaatregelen zal de informatieavond digitaal plaatsvinden, tussen zeven en acht. Aanmelden voor deelname kan met een mail naar E:  hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl .Gerelateerd