Ook Coronabesmettingen in Frankeland

07-04-2020 Gezond Redactie

Laatste nieuws: De bewoner van Frankeland waarvan gedacht werd dat deze mogelijk ook besmet was met het Coronavirus heeft 'negatief' getest. Goed nieuws dus, de man heeft het virus niet opgelopen. De bewoners van de Liduinahof die wel ziek waren van het virus zijn ondertussen 48 uur klachtenvrij; hun 'isolatie' is opgeheven.

SCHIEDAM – In Huize Frankeland zijn vier, mogelijk vijf mensen besmet met het Coronavirus.

Best lang leek het of Frankeland het bekende dorpje van Asterix en Obelix was: standhoudend in een vijandige omgeving. Maar net als zo veel verpleeg- en verzorgingshuizen in de omgeving is nu ook in Frankeland het gevaarlijke virus het huis binnengedrongen.

“We hoopten dat het wondertje nog langer zou duren”, aldus directeur Ben de Koning. Maar wat niet waar kon zijn bleek ook niet waar: zondag kwamen de ‘positieve’, maar slecht nieuws bevattende uitslagen binnen van vier patiënten. Van een vijfde bewoner wijzen alle voortekenen op een besmetting en wordt de uitslag van een test afgewacht.

Het gaat om twee, of drie bewoners van ‘de tweede verdieping’, een gesloten afdeling, en een echtpaar dat woont in het Liduinahof. Ook het echtpaar is nu uiteraard verplicht in hun woning te blijven; zij en bewoners van de gesloten afdeling worden verzorgd door de medewerkers van het huis en van de thuiszorg van Frankeland. “Met zo weinig mogelijk mensen”, aldus De Koning, doelend op de wens het contact met de besmetten te beperken tot zo min mogelijk verzorgenden. Voor personeel is het volgens hem soms moeilijk om de verzorging van Coronapatiënten op zich te nemen. “Maar als gediplomeerd verzorgenden hoort het erbij.” Uitgerust met kapjes en andere beschermingsmiddelen. Die zijn er vooralsnog voldoende.

“Zeker met het echtpaar gaat het redelijk goed”, aldus De Koning. Van ziekenhuisopname is vooralsnog geen sprake.

De Koning schrok toen het nieuws bekend werd, ‘maar je weet dat het gaat komen’. “Feit blijft dat je het hebt over kwetsbare mensen, het blijft spijtig.”

In de andere huizen van de Frankelandgroep zijn nog geen besmettingen te noteren. “We spreken voortaan over zes huizen.” Want in woonzorgcentrum Uitzicht in Vlaardingen-Holy opende de groep vorige week een extra locatie voor de opvang van ouderen die niet langer zelfstandig kunnen wonen, met name mensen die uit het ziekenhuis komen. “We hebben daar nu vijf mensen binnen en dat zal de komende dagen wel vollopen”, aldus De Koning. Er zijn elf bedden beschikbaar. Het gaat om een extra voorziening conform de afspraken die in regionaal verband met het zorgkantoor van DSW worden gemaakt. Zo vangt de Zonnehuisgroep momenteel Coronapatiënten op die uit het ziekenhuis ontslagen worden maar (nog) niet zelfstandig thuis kunnen wonen. Ook de Argos Zorggroep heeft extra capaciteit georganiseerd voor het opvangen van tijdelijke bewoners als gevolg van de Coronacrisis.

Onder het personeel van Frankeland zijn vooralsnog geen besmettingen vastgesteld. “Maar twee medewerksters waren wel ziek, met koorts en luchtwegproblemen.” Dat speelde al enkele weken geleden. Deze dames zijn niet getest. “Zij zijn direct naar huis gestuurd. Pas als iemand 24 uur koortsvrij is mag die weer aan het werk.” Ondertussen zijn er ook bij Frankeland meer mogelijkheden om getest te worden.

In Frankeland en de andere huizen van de groep is de afgelopen weken veel veranderd. Tweeënhalve week geleden maakte het kabinet bekend dat alle zorginstellingen ‘op slot’ moesten. De Frankelandgroep had juist op diezelfde dag een vergelijkbare conclusie getrokken en was begonnen om maatregelen te nemen. Zo is het restaurant van Frankeland waar dagelijks honderden maaltijden werden geserveerd, gesloten. Het eten wordt nu door het personeel van het restaurant afgeleverd op de kamers en bij de woningen. Ook alle andere activiteiten en bijeenkomsten met meer dan een paar deelnemers zijn afgelast; het recreatieve programma, maar ook de dagbehandeling en de visiteclubs. “Ik ben er trots op hoe het personeel de veranderingen allemaal heeft opgepakt.” Er is een ‘efficiënt’ systeem van het afleveren van attenties en lekkere dingen door familie en bekenden van de bewoners bij de voordeuren van de centra, en de bezorging aan de bewoners.

Om toch plezier en luchtigheid in de dagen te brengen – ‘mensen wonen hier toch in de laatste fase van hun leven, het is wrang dat dat dan op deze manier moet’ – organiseert Frankeland ‘concerten in de open lucht’: gisteren een draaiorgel dat mensen achter de ramen of op de balkons brengt, in het weekend wordt een dj met Rieu-muziek verwacht. De Kuyper leverde al een flinke hoeveel advocaat af voor de zorgcentra.Gerelateerd